SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
19.6.2023
VZN č. 1 o úhradách za poskytované služby a úkony obcou Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 19.6.2023
Názov VZN č. 1 o úhradách za poskytované služby a úkony obcou Laškovce
16.12.2022
VZN č. 1 o úhradách za poskytované služby a úkony obcou Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN č. 1 o úhradách za poskytované služby a úkony obcou Laškovce
17.4.2022
1/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2022
Názov 1/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ
17.4.2021
1/2021 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce.
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2021
Názov 1/2021 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce.
17.4.2019
5/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 5/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce LAŠKOVCE
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2019
Názov 5/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 5/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce LAŠKOVCE
17.4.2019
4/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 4/2019 poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce LAŠKOVCE
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2019
Názov 4/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 4/2019 poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce LAŠKOVCE
17.4.2019
3/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2019 o výške príspevkov žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2019
Názov 3/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2019 o výške príspevkov žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni
17.4.2019
2/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2019 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2019
Názov 2/2019 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2019 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
17.4.2019
1/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2019 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2019
Názov 1/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2019 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
17.4.2018
3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2018
Názov 3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Laškovce
17.4.2018
2/2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2018
Názov 2/2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Laškovce
17.4.2018
1/2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2018 o číslovaní stavieb
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2018
Názov 1/2018 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2018 o číslovaní stavieb
17.4.2017
2/2017 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2017
Názov 2/2017 NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
17.4.2017
1/2017 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2017
Názov 1/2017 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Laškovce
17.4.2016
9/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 9/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo: 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ
17.4.2016
8/2016 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Číslo 08/2016 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 8/2016 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Číslo 08/2016 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA
17.4.2016
7/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE Číslo: 7/2016 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 7/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LAŠKOVCE Číslo: 7/2016 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU LAŠKOVCE
17.4.2016
6/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Laškovce
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 6/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Laškovce
17.4.2016
5/2016 VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Laškovce Prevádzkový poriadok pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 5/2016 VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Laškovce Prevádzkový poriadok pohrebiska
17.4.2016
4/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni.
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2016
Názov 4/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: nestránkový deň