SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

V tamojšom chotári sa našli zostatky obydlí a iné pamiatky, pochádzajúce z 10. – 12. storočia.

Prvá písomná správa o dedine ako časti dedičných majetkov šľachticov z rodu Bogatradvan, je z roku 1310.

Od 14. do konca 17. storočia ju pravidelne zapisovali pod názvom Lask. Názov nemá maďarskú koncovku – falu – telek a pod., ktorá by dosvedčovala zemiansky pôvod názvu a osady z 13. storočia. Názov je teda starší a tvar Lask bol maďarskou podobou staršieho pádového tvaru slovenského názvu Lašky, alebo slovenský názov korenil v osobnom mene Laška.

Archeologické, historické a jazykovedné pramene a poznatky svedčia, že laškovské sídlisko jestvuje od 10. storočia.

Od 13. storočia patrili Laškovce Bogatradvanovcom, najmä vetve z Monoku, ktorá ju vlastnila aj v 16. storočí.

Laškovské sedliacke domácnosti boli v roku 1567 zdanené daňou kráľovi od 1,5 porty. Štyrom domácnostiam tiahnúce kráľovské vojsko vypálilo obydlia a tri domácnosti si stavali nové domy, preto daň neplatili. Okolo roku 1580 postihla dedinu neznáma pohroma, lebo sedliaci roku 1582 daň neplatitli. V roku 1600 malo sídlisko deväť obývaných poddanských domov.

Na prelome 16. a 17. storočia boli Laškovce malou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. storočí laškovské sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610 zdanili sedliakov, ale aj želiarov spolu od 1,25 porty, v roku 1635 iba od štvrť a osminy porty.

Laškovce boli malou dedinou aj na prelome 17. a 18. storočia. V roku 1715 mali päť, v roku 1720 už sedem poddanských domácností 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: nestránkový deň