SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy 2020

Číslo

Dodávateľ / Partner

Súbor

Suma s DPH

Dátum účinnosti

         
10/2020 Komenský s.r.o. Dodatok č. ZK01/VK/19/10/005  

od 24.06.2020

09/2020 Ing. Štefan Čižmár Zmluva o dielo č. 01//09/20 na zhotovenie projektovej dokumentácie " Kanalizácia Laškovce - 2. stavba"

13 500 €

do mesiaca

08/2020 Základná škola s materskou školou Bracovce, ŠJ pri ZŠ s MŠ Bracovce Zmluva o dodávke stravy

 

rok 2020/2021

07/2020 Obec Laškovce a obec Ložín Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce

 

rok 2020/2021

06/2020 Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2020/NAF001

1000 €

rok 2020

06/2020   Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcou Ložín a obcou Laškovce  

rok 2020

05/2020 FÚRA s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu  

rok 2020

04/2020 FÚRA s.r.o. DODATOK č. 1/2020
k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 

rok 2020

03/2020 IA MPSVaR SR Zmluva s IA o financovaní TSP.   

rok 2020

02/2020 ZŠ Michalovce, ul. Okružná 17, 07101, Michalovce Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2020  

rok 2020

01/2020 PP PROTECT s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

33 €

mesačné

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: nestránkový deň