SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Aktuality / oznamy obce

Výsledky Volieb do NR SR 2023 v obci Laškovce
1.10.2023

Výsledky Volieb do NR SR 2023 v obci Laškovce

Výberové konanie č.06/2023/Laškovce
17.8.2023

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Výberové konanie č.05/2023/Laškovce
17.8.2023

Rozvojový pracovník pre mládež

Výberové konanie č.04/2023/Laškovce
17.8.2023

Rozvojový pracovník pre bývanie

Výberové konanie č.03/2023/Laškovce
17.8.2023

Sociálny pracovník

Výberové konanie č.01/2023/Laškovce
17.8.2023

Rozvojový pracovník plánovania

Upozornenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru
11.7.2023

Výzva k zvýšenej opatrnosti počas turistickej sezóny

Výrub drevín a porastov
11.7.2023

VSD-Plánovaný výrub drevín a porastov

NATU-PACK, a.s.
21.6.2023

Banner

Regionálna inovačná stratégia Košického Kraja 2021-2030
5.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Vodíková stratégia Košického kraja
5.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023
29.5.2023

VZN č. 1/2023 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Laškovce

Návrh záverečného účtu Obce Laškovce za rok 2022
22.5.2023

Návrh záverečného účtu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
5.5.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vytriedenie komunálnych odpadov
28.2.2023

Výpočet

Organizačná štruktúra
25.1.2023

Organizačná štruktúra

Čistenie komínov
4.1.2023

Čistenie komínov

Výberové konanie
3.1.2023

Výberové konanie na pozíciu upratovačka v ZŠ Laškovce

Výberové konanie
3.1.2023

Výberové konanie na pozíciu koordinátor menších obecných služieb

Výberové konanie
3.1.2023

Výberové konanie na pozíciu pomocná sila do výdajnej školskej jedálne+upratovačka

Uvítanie Nového roka 2023
30.12.2022

Pozvánka na Novoročný punč

Pozvánka na Silvestrovskú zábavu
30.12.2022

Pozvánka na Silvestrovskú zábavu

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky
19.12.2022

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022
30.11.2022

Návrh VZN č. 1/2022 o úhradách za poskytované služby úkony vykonávané Obcou Laškovce

Návrh rozpočtu na rok 2023
30.11.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2023
30.11.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 - príjmy

Informácia o vyhlásení referenda
8.11.2022

Referendum dňa 21.1.2023

Výsledky volieb do VUC KSK zo dňa 29.10.2022
3.11.2022

Výsledky volieb do VUC KSK

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 29.10.2022
30.10.2022

Výsledky komunálnych volieb

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky
13.10.2022

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky
12.9.2022

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky
10.8.2022

Voľba hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania
10.8.2022

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania

Futbalový turnaj
10.8.2022

Pozvánka

Voľby 2022
11.6.2022

Voľby 2022

Deň matiek
6.5.2022

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 30.03.2022 t.j. stredu o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Laškov
25.3.2022

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 30.03.2022 t.j. stredu o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Laškov

 Oznamujeme Vám, že v našej obci Laškovce je naplánovane prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne:
8.3.2022

Oznamujeme Vám, že v našej obci Laškovce je naplánovane prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2021  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce.
12.1.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce.

Rozpočet na rok 2021 - 2024
16.12.2021

Rozpočet na rok 2021 - 2024

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2021  o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce
16.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 1/2021 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Laškovce

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 10.12.2021 t.j. piatok o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Laškov
6.12.2021

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 10.12.2021 t.j. piatok o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Laškov

Uznesenie vlády č. 695 z 24.11.2021 - núdzový stav
25.11.2021

Uznesenie vlády č. 695 z 24.11.2021 - núdzový stav

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)
25.11.2021

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

KSK organizuje očkovanie prostredníctvom svojej výjazdovej skupiny.    Neregistrovaní občania sa môžu dať zaočkovať vakcínou Jonson dňa 19.11.2021 v Strážskom pred MsU a 21.11.2021 v areáli Gymnázia P. Horova. Očkovať sa bude od 10.00 do 17.00 hod
18.11.2021

KSK organizuje očkovanie prostredníctvom svojej výjazdovej skupiny. Neregistrovaní občania sa môžu dať zaočkovať vakcínou Jonson dňa 19.11.2021 v Strážskom pred MsU a 21.11.2021 v areáli Gymnázia P. Horova. Očkovať sa bude od 10.00 do 17.00 hod

 V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 06.10.2021 t.j. stredu o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Lašk
1.10.2021

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 06.10.2021 t.j. stredu o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Lašk

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom:
27.8.2021

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom:

ŽSR, Elektrifikácia trata Bánovce nad Ondavou - Humenné
15.7.2021

ŽSR, Elektrifikácia trata Bánovce nad Ondavou - Humenné

 V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 17.06.2021 t.j. štvrtok o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Lašk
14.6.2021

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 17.06.2021 t.j. štvrtok o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Lašk

Záverečný účet obce za rok 2020
1.6.2021

Záverečný účet obce za rok 2020

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.
19.5.2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka
19.5.2021

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva  na deň 20.05.2021 t.j. štvrtok o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Laško
17.5.2021

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20.05.2021 t.j. štvrtok o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Laško

Projekt ORS - výkres
10.5.2021

Projekt ORS - výkres

Testovanie obyvateľov v obci Laškovce sa uskutoční v sobotu 15.05.2021 Pozor zmena v čase testovania. testovať sa bude poobede od 13:00 hod do 18:00 hod.
10.5.2021

Testovanie obyvateľov v obci Laškovce sa uskutoční v sobotu 15.05.2021 Pozor zmena v čase testovania. testovať sa bude poobede od 13:00 hod do 18:00 hod.

Asistované sčítanie obyvateľov
6.5.2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov v obci Laškovce sa uskutoční v sobotu 08.05.2021 Pozor zmena v čase testovania. testovať sa bude poobede od 13:00 hod do 18:00 hod.
6.5.2021

Testovanie obyvateľov v obci Laškovce sa uskutoční v sobotu 08.05.2021 Pozor zmena v čase testovania. testovať sa bude poobede od 13:00 hod do 18:00 hod.

Testovanie obyvateľov v obci Laškovce sa uskutoční v sobotu 27.03.2021
17.4.2021

Testovanie obyvateľov v obci Laškovce sa uskutoční v sobotu 27.03.2021

zasadnutie obecného zastupiteľstva
25.3.2021

zasadnutie obecného zastupiteľstva

Návrh rozpočtu 2021
15.3.2021

Návrh rozpočtu 2021

Skríning / testovanie obyvateľov v obci Laškovce
10.3.2021

Skríning / testovanie obyvateľov v obci Laškovce

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
9.2.2021

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach a na základe uznesenia Krízového štábu obce Laškovce sa žiaci Základnej školy v Laškovciach budú aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, a to z dôvodu zhoršenej epidemiologic
9.2.2021

Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach a na základe uznesenia Krízového štábu obce Laškovce sa žiaci Základnej školy v Laškovciach budú aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, a to z dôvodu zhoršenej epidemiologic

Skríning / testovanie obyvateľov v obci Laškovce
5.2.2021

Skríning / testovanie obyvateľov v obci Laškovce

Skríning / testovanie obyvateľov v obci Laškovce
20.1.2021

Skríning / testovanie obyvateľov v obci Laškovce

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7:30 - 15:30
 • Ut: 7:30 - 15:30
 • St: 7:30 - 15:30
 • Št: 7:30 - 15:30
 • Pi: nestránkový deň