Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

GDPR

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Aktuality:


 

Informácia o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa § 7b ods.1 písm. a)

Oznam – používanie jazykov národnostných menšín

     Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci podľa aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.                                                                           Marek Miker, starosta obce Laškovce

 

 Informacija palo vakeriben andro phendo a irimen lav andre čib minorita palo   § 7b ods.1 písm.a )

 Informacija- keriben čibenca narodnostno minorita

 

     Kaleha tumenge del pes te džanel, že andro zakonos č.184/1999 Z.z. palo keriben čibenca narodnostno minorita andro pozno predpisos  themutno Slovenskej republiky so hino manuš narodnostno minorita, hin les pravos te vakeren andro phendo he andro irimen čib minoritakero.te del irimen organoske predalo themutno te organos predal obecno samosprava andre čib minoritakero. Organos predal ňiposkeri sprava andre obca odphenel štatno čibaha he andro čib minorita la vynimkaha verejno listenca 

                                                                                          Marek Miker, šerutno gav Laškovce01.10.2021

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 06.10.2021 t.j. stredu o 18:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


14.09.2021

Návrh rozpočtu  2021

 

 

    
     PRÍJMY  
     VÝDAVKY  

 

 

 


27.08.2021

Prerušenie distribúcie elektriny

   

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom:

 

Laškovce 0 Laškovce, ČOM: 0001413569, EIC: 24ZVS00007310150

Laškovce 5 Laškovce, ČOM: 0000399925, EIC: 24ZVS0000069109J

Laškovce 9 Laškovce, ČOM: 0000399933, EIC: 24ZVS0000069160J

Laškovce 9000 Laškovce, ČOM: 0000362756, EIC: 24ZVS0000033455B

 

bude v termíne 04. 10. 2021 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny.

 

...... viac


15.07.2021

Stavebné povolenie

   

 

 

  ŽSR, Elektrifikácia trata Bánovce nad Ondavou - Humenné

 

...... viac


14.06.2021

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 17.06.2021 t.j. štvrtok o 16:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


01.06.2021

 

 

    

 

     Záverečný účet obce za rok 2020

 

 

 

...... viac


19.05.2021

 

  

 

     Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v  spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania. 

 

 

.... viac


19.05.2021

 

 

    

 

     Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka

 

 

 

...... viac


17.05.2021

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 20.05.2021 t.j. štvrtok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


10.05.2021

 

    

 

Projekt ORS - výkres

 

                                                .... viac


10.05.2021

Informácia

    

 

Testovanie obyvateľov v obci

Laškovce sa uskutoční v sobotu 15.05.2021

Pozor zmena  v čase testovania. testovať sa bude poobede od 13:00 hod do 18:00 hod. 

 

                                                .... viac


06.05.2021

 

  

     Asistované sčítanie obyvateľov  


06.05.2021

Informácia

    

 

Testovanie obyvateľov v obci

Laškovce sa uskutoční v sobotu 08.05.2021

Pozor zmena  v čase testovania. testovať sa bude poobede od 13:00 hod do 18:00 hod. 

 

                                                .... viac


25.03.2021

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 31.03.2021 t.j. streda o 18:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


24.03.2021

Informácia

    

 

 

Testovanie obyvateľov v obci

Laškovce sa uskutoční v sobotu 27.03.2021

 

                                                     .... viac


15.03.2021

Návrh rozpočtu  2021

 

 

    
     PRÍJMY  
     VÝDAVKY  

 

 

 


10.03.2021

Informácia

    

 

 

Skríning / testovanie obyvateľov v obci

Laškovce

 

                                                          .... viac


09.02.2021

 

  

      Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.

Plagát    

Leták    


09.02.2021

O Z N Á M E N I E

    Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach a na základe uznesenia Krízového štábu obce Laškovce sa žiaci Základnej školy v Laškovciach budú aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, a to z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Michalovce.


05.02.2021

Informácie

    

 

 

Skríning / testovanie obyvateľov v obci

Laškovce

 

                                                          .... viac


20.01.2021

Informácie

    

 

 

Skríning / testovanie obyvateľov v obci

Laškovce

 

                                                          .... viac


 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 24. 10. 2021

+    ;