Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2016

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Aktuality:


 


28.05.2017

 

 

 

 

   Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2016

 

 

 

...... viac


13.0452017

Úprava prístupových ciest v rómskej osade

    

 

     V jarných mesiacoch sa obci opäť podarilo zabezpečiť  pre občanov v rómskej osady úpravu prístupových ciest, čím uľahčila a zlepšila niektorým obyvateľom prístup do ich obydlí. Práce zrealizovala obec svojpomocne  z vlastných finančných prostriedkov.

 

 

...... foto


07.04.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 11.04.2017 t.j. utorok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


06.04.2017

 

   

 

     Oznámenie o zániku mandátu a nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Laškovciach

 

 

..... viac


26.03.2017

 

   

 

     Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

 

 

..... viac


17.03.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

   

 

 

     Rozhodnutie o umiestnení stavby Rómska osada - SO 01 Rozšírenie elektrickej NN sieta.

 

 

 

..... viac


17.03.2017

 

   

 

     ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby INS_FTTH_MI_Laškovce

 

 

..... viac


15.03.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 20.03.2017 t.j. pondelok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


   
14.03.2017

OZNÁMENIE

   

 

     O začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

ŽSR, Elektifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 

 

..... viac


05.03.2017

8. marec – Medzinárodný deň žien

     ŽENA  je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

 

Milé ženy,

z príležitosti Vášho sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN Vám želáme veľa radosti, šťastia, zdravia a neutíchajúci úsmev na Vašich perách.  Nech je Váš život plný  úprimnej lásky a zaslúženej úcty.


12.01.2017

Novoročný punč

      Nový rok 2017 sme oslávili tradičným Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2017 o 17.00 hod. sa občania našej obce aj tento rok zišli pred Kultúrnym domom, aby  si spoločne  popriali  úspešný a šťastný nový rok.  Nechýbal tradičný ohňostroj, malé pohostenie a novoročný punč na zohriatie.


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 28. 05. 2017