Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

AktualitySamospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016


 

     Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016 v čase od 07:00 hod do 22:00 hod.

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je:
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 

Prekážkou práva byť volený je:

• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 

Informácie pre voliča

  • Spôsob voľby    

  • Hlasovací preukaz   

  • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia    

  • Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia    

 

Tlačivá:

         Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu    

         Delegovanie do okrskových volebných komisií      

         Žiadosť o voľbu poštou - Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia     

Žiadosť o voľbu poštou - Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia    

 

Legislatíva SR k voľbám do NR SR - dokumenty na stiahnutie:

         Rozhodnutie predsedu NR Slovenskej republiky č. 307/2015 Z. z. o vyhlásení volieb do NR SR (Zdroj MV SR)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zdroj MV SR)

 

 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 27. 11. 2015