Úcta k starším

 
 V nedeľu 26. októbra 2014 sme si spoločne s našimi seniormi pripomenuli obdobie, ktoré je charakteristické vzdaním úcty k starším. Sme veľmi radi, že starší prijali naše pozvanie, že si dopriali pár okamihov a radostných chvíľ stráviť nedeľné odpoludnie v prítomnosti svojich priateľov a známych.

  

.

 © Copyright Igor23 Aktualizované 14. 12. 2014