Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

AktualitySamospráva

Obec

Úradná tabuľa

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Úradná tabuľa - informácie, dokumenty a tlačivá pre občanov


 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY:
  - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby Rómska osada - SO 01 Rozšírenie elektrickej NN sieta.    
   - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby INS_FTTH_MI_Lasovce  
  - Prerušenie dodávky elektriny.   
 

- Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce  vyhlasuje výberové konanie na:

·  jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

· dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (TP).    

  - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky     

HARMONOGRAMY A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA:
  - Harmonogram vývozu odpadu v roku 2016    
  - Všeobecne záväzné nariadenia platné na území Obce Laškovce  .... tu

INFORMÁCIE A TLAČIVÁ:
  - Čestné vyhlásenie    
  - Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Ohlásenie  udržiavacích prác   podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie  
  - Súhlas s realizáciou stavby  
  - Žiadosť o povolenie informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia  
  - Žiadosť   o   stavebné   povolenie   podľa §  58  zákona č. 50/1976 Zb.  
  - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z z.  
  - Žiadosť o vyjadrenie k platnosti rozhodnutia  
  - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  
   
 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 25. 03. 2017