Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

GDPR

Samospráva

Obec

História

Pamiatky

Symboly obce

Mapa obce

Program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja

Kronika 1934 - 1981

Brožúrka 1310 - 2010

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Obec - história


 

V tamojšom chotári sa našli zostatky obydlí a iné pamiatky, pochádzajúce z 10. – 12. storočia.

Prvá písomná správa o dedine ako časti dedičných majetkov šľachticov z rodu Bogatradvan, je z roku 1310.

Od 14. do konca 17. storočia ju pravidelne zapisovali pod názvom Lask. Názov nemá maďarskú koncovku – falu – telek a pod., ktorá by dosvedčovala zemiansky pôvod názvu a osady z 13. storočia. Názov je teda starší a tvar Lask bol maďarskou podobou staršieho pádového tvaru slovenského názvu Lašky, alebo slovenský názov korenil v osobnom mene Laška.

Archeologické, historické a jazykovedné pramene a poznatky svedčia, že laškovské sídlisko jestvuje od 10. storočia.

Od 13. storočia patrili Laškovce Bogatradvanovcom, najmä vetve z Monoku, ktorá ju vlastnila aj v 16. storočí.

Laškovské sedliacke domácnosti boli v roku 1567 zdanené daňou kráľovi od 1,5 porty. Štyrom domácnostiam tiahnúce kráľovské vojsko vypálilo obydlia a tri domácnosti si stavali nové domy, preto daň neplatili. Okolo roku 1580 postihla dedinu neznáma pohroma, lebo sedliaci roku 1582 daň neplatitli. V roku 1600 malo sídlisko deväť obývaných poddanských domov.

Na prelome 16. a 17. storočia boli Laškovce malou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. storočí laškovské sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610 zdanili sedliakov, ale aj želiarov spolu od 1,25 porty, v roku 1635 iba od štvrť a osminy porty.

Laškovce boli malou dedinou aj na prelome 17. a 18. storočia. V roku 1715 mali päť, v roku 1720 už sedem poddanských domácností 

 


700 výročie obce Laškovce

          V roku 2010 naša obec oslávila 700 výročie  prvej písomnej zmienky . Pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia  Obec Laškovce 1310-2010“ zachytávajúca históriu obce  od najstarších čias až po súčasnosť.

Publikácia   


 
 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 02. 04. 2020