Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Sponzorský dar  a.s. Nafta

 

     Obec predložila a.s. Nafta projekt na opravu Domu smútku s požiadavkou o finančný príspevok. Na jeho opravu nám a.s. Nafta poskytla čiastku 1500,- EUR, ktorá nám finančne veľmi pomohla zabezpečiť vnútorné vysprávky namoknutých stien, opravu stropu, a hygienickú maľbu všetkých vnútorných priestorov. Taktiež sa  previedli aj vonkajšie vysprávky  a následne oprava fasádnej maľby.  Za poskytnutie finančnej pomoci je a.s. Nafta obec veľmi povďačná.

.

 © Copyright Igor23 Aktualizované 08. 01. 2013