Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Fotogaléria


 
19.05.2019

Oslavy dňa MATIEK

  

     Krásny májový sviatok – Deň matiek sme už tradične oslávili v kultúrnom dome na milom podujatí, na ktorom vystúpili žiaci základnej školy pod vedením svojich učiteľov.

Všetky prítomné mamky, babky i prababky privítal slávnostným príhovorom starosta obce Marek Miker, ktorý pripomenul dôležitú rolu matky v živote rodiny i celej spoločnosti.  A potom sa už sálou rozzvučali tóny piesní hudobnej skupiny, ktoré roztancovali  aj pozvaných hostí. Nechýbali ani malé darčeky pre prítomné mamičky, ktoré nachystali zamestnanci a poslanci OcÚ.

     Ako opäť zobudené slniečko aj táto slávnosť všetkým divákom prehriala a spríjemnila májové popoludnie.  

....foto


05.05.2019

Stavanie MÁJA

   MÁJ – mesiac lásky a krásna ľudová tradícia  stavania májov – zvyk a túžba prejaviť lásku svojej milej postaveným májom a tým jej dať najavo nielen svoju lásku, ale aj sľub manželstva. To nám ostalo a tento zvyk sa zachováva doteraz ako jeden z krásnych tradičných obradov a zvykov. V našej obci  sa stavanie MÁJA konalo 30. apríla 2019 aj napriek nepriazni počasia. Kultúrny program a zdobenie mája sa konalo v Kultúrnom dome, kde v úvode vystúpil krátkym príhovorom starosta obce Marek Miker, po ňom sa kultúrnym programom predstavili žiaci našej ZŠ pod vedením svojich pedagógov a potom prítomných rozveselila ľudová skupina „Zemplínski HELIGONKÁRI“. Krásne sfarbený „máj“ sme potom spoločne postavili v areáli ZŠ, kde  zdobí centrum našej obce.   Za spoluprácu všetkých zúčastnených ďakujeme a veríme, že sa všetkým toto pestré kultúrne  popoludnie páčilo.  

....foto


08.01.2019

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Dňa 10. decembra 2018 sa  v priestoroch Kultúrneho domu Laškovce uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V slávnostnej časti stretnutia  zaznela štátna hymna a po oznámení výsledkov komunálnych volieb v našej obci slávnostne zložil sľub novozvolený starosta obce Marek Miker a po ňom novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Po tomto akte nasledoval príhovor novozvoleného starostu, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným za danú dôveru pri voľbách, ako i predsedníčke volebnej komisie za hladký priebeh volieb a vyzval všetkých občanov na budúcu spoluprácu.

..... foto


08.12.2018

Mikuláš 2018

   

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Nadlho odložíš sladký spánok,
kým dary nevložíš do topánok.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti...

Veru tak...

Mikuláš nechýbal ani v našej obci  a plným priehrštím za pomoci čertíka Bertíka  rozdával sladké čokoládové maškrty všetkým deťom, ktorí sa samozrejme odvďačili krásnym kultúrnym programom plným básničiek, pesničiek a tancov, ktorý si pripravili pod vedením svojich pedagógov zo základnej školy. Ďakujeme ti, milý Mikuláš:-)...veľmi sa tešíme na teba aj o rok.

...... viac


11.11.2018

Úcta k starším v roku 2018

    Aj tento rok sa v nedeľu popoludní  21. októbra o 15.00 hod. zaplnila sála nášho Kultúrneho domu  najvzácnejšími občanmi našej obce – dôchodcami. Prítomné dámy a pánov privítal starosta Ladislav Janko, ktorý im vyslovil úctu a uznanie za všetko, čo pre našu obec urobili a za to, že v ňom zachovali aj kúsok seba. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v rodinnom živote, aby jeseň svojho života prežili v láske, zdraví a rodinnej pohode. Potom sa predstavili deti našej základnej školy pod vedením svojich pedagógov. Pestrý program spríjemnila aj hudobná skupina HURKÁRE z Humenného. Celé podujatie potešilo srdcia prítomných a mnohým sa vyronila aj slzička pri spomienke na svoju mladosť. Seniori a seniorky odchádzali z kultúrneho domu s pekným darčekom i s krásnym zážitkom. 

.... foto


27.05.2018

Deň MATIEK

       V tomto roku sme si Deň matiek pripomenuli  20.5.2018 o 16,00 hod. Úvodný prejav a úctu k matkám predniesol starosta  obce Ladislav Janko. Zhodnotil poslanie matky a uviedol program žiakov základnej školy a speváckeho FS Soľanka. Ani tento rok nechýbal sladký zákusok s kávou a malá pozornosť v podobe  čokolády a 5 eurovej poukážky pre každú mamičku a babičku.

Milé mamičky, slovo mama je kratučké, milé, láskavé. Napriek tomu, že slovo mama sa každé dieťa naučí vysloviť ako prvé, nedá sa slovami vyjadriť, čo pre nás slovo mama znamená. Svojej matke vďačíme za to, že sme tu a za to, akí sme. Matka je našou oporou, našou ochrannou náručou, naším potešením.

.... foto


25.10.2017

Výstavka jesenných plodov

        V týchto dňoch si môžete v našom kultúrnom dome pozrieť výstavku jesenných plodov, ktorú pripravili pre občanov terénni sociálni pracovníci.

 

Jeseň pani bohatá  Mária Rázusová-Martáková

 

Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.
Zletel vietor šiky-miky,
hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.

 

Vyhúda im celý čas:
„Ide zima, bude mráz,
pomrznete zaiste!“
Ale strom mu rozosmiaty
ako dáky peniaz zlatý
púšťa len list po liste.

 

Na polici v komore
stojí vojsko v pozore
a do okna nakúka…
A to vojsko na parádu,
to sú plody nášho sadu:
krásne žlté jablká.

..... foto


   
17.10.2017

 Október – mesiac úcty k starším

 

        V nedeľné popoludnie 15. októbra o 15.00 hod. sa sála nášho Kultúrneho domu zaplnila najvzácnejšími občanmi našej obce – dôchodcami, ktorí v tomto jesennom mesiaci oslavujú svoje „šediny“.  Aj tento rok si pre nich Obecný úrad s pánom starostom  pripravili malé posedenie pri sladkom zákusku a kávičke s príjemnou hudbou od Humenného – hudobná skupina „HURKÁRE“. Nechýbal ani krásny darček v podobe  užitočných suvenírov s logom obce.

 

..... foto


17.10.2017

Zbierka „Biela pastelka“

   

 Dňa 3. októbra sa v našej obci uskutočnila verejná zbierka na pomoc slabozrakým ľuďom Slovenska. Zbierku zorganizovali terénni sociálni pracovníci. Celkovo sa  podarilo v rámci zbierky organizovanej Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017-019500 spoločne vyzbierať 50,- eur.

..... foto


12.09.2017

Základná škola začala šk. rok 2017/2018 s vynovenou fasádou

         Nový školský rok  2017/2018 otvorila Základná škola s novou  fasádou. Práce na exteriérovej obnove  boli zrealizované v mesiaci  august. Veríme, že novým prvákom a všetkým školákom sa bude vo vynovenej budove dariť a svoju školu  si budú hlavne CHRÁNIŤ, aby sa taká pekná zachovala čo najdlhšie.

.... foto


12.09.2017

Do kostola po novom chodníku

    

 

     Gréckokatolícky kostol Nanebovzatia P. Mária v našej obci je síce z 18. storočia, no veriaci v spolupráci s obcou svoj kostol neustále skrášľujú a opravujú. Aj v tomto roku v letných mesiacoch sa na kostole realizovali stavebné práce – chodník bol vyložený novou zámkou dlažbou a taktiež sa odstránili kovové zábradlia pri krížoch.

 

.... foto


12.09.2017

TELEKOM – Optický prístup na internet

     V jesenných mesiacoch ste v  obci mohli vidieť práce pri cestnej komunikácií. Spoločnosť TELEKOM rozširuje pokrytie optickým káblom aj v našej obci. Občania budú môcť vďaka optickej technológií v blízkej budúcnosti využívať služby Telekomu  - Telefonovanie, Internet alebo Televíziu v oveľa vyššej kvalite a rýchlosti.

 

     GPON (Gigabitová pasívna optická sieť) je sieť topológie bod - multibod s architektúrou FTTH (optické vlákno do domu). Zo siete operátora (z ústredne) vedie optické vlákno, na ktoré je pripojených niekoľko koncových užívateľov (16 až 128 koncových užívateľov vo vzdialenosti 10 – 20 km, s teoretickou vzdialenosťou až do 40 km). Zákazníci sú na jedno optické vlákno pripojení pomocou optického splitra (rozbočovača), pričom prenosová kapacita vlákna je delená medzi všetkých užívateľov.

.... foto


13.0452017

Úprava prístupových ciest v rómskej osade

    

 

     V jarných mesiacoch sa obci opäť podarilo zabezpečiť  pre občanov v rómskej osady úpravu prístupových ciest, čím uľahčila a zlepšila niektorým obyvateľom prístup do ich obydlí. Práce zrealizovala obec svojpomocne  z vlastných finančných prostriedkov.

 

 

...... foto


03.01.2016 Novoročný punč

     Nový rok 2016 sme oslávili tradične Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2016 o 17.00  hod.  sa zišli občania  našej obce pred Kultúrnym domom, aby si popriali šťastný nový rok a zároveň zohriali novoročným punčom. Aj tento rok nechýbal  novoročný ohňostroj a malé pohostenie vo forme chlebíčkov a jednohubiek.

....... foto


20.12.2015

Mikuláš 2015

    Dňa 4. 12. 2015 sa v priestoroch kultúrneho domu aj tento rok zastavil Svätý MIKULÁŠ. Tento rok prišiel iba s jedným pomocníkom - čertom.  Obaja odmenili  za krásne básničky a pesničky  sladkým balíčkom detí našej obce, deti zo ZŠ a z detského domova „Rosnička“.

 

....... foto


10.12.2015

Vianočné osvetlenie v obci

     Aj tento rok sa v našej obci rozsvietili vianočné svetlá.  Vianočný stromček pri OcÚ a osvetlenie  nad cestou pri OcÚ s nápisom Veselé Vianoce, ktoré prešlo malou renováciou a  je opäť  celé osvetlené.  

                                    .... foto


05.12.2015

Sviatok Všetkých svätých s novým verejným osvetlením cintorína

    

 

 

     Tento rok sme sviatok Všetkých svätých mohli navštevovať cintorín aj v neskorých večerných hodinách. Cestu nám osvetľovali nové  verejné svetla, ktoré obec zabezpečila pre svojich občanov vďaka finančnému grantu vo výške  9 000 eur 

 

 

..... foto


05.12.2015

Umelé asfaltovanie ciest

     V súčasnej dobe prebieha v našej obci  zasypávane ciest jemným štrkom s asfaltom v rómskej osade. Cieľom tejto úpravy ciest je zlepšiť prístup do obytných častí domov a zabezpečiť väčšiu bezpečnosť občanov.  Obec zabezpečuje tieto práce vo vlastnej réžií prostredníctvom  aktivačných  a menších obecných  prác.

..... foto


05.12.2015

Čistenie skládok v našej obci

     Firma SLOW-MAD Piešťany, s.r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž na zabezpečovanie prác v rámci projektu "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v  obci Laškovce" prevádza v súčasnej dobe práce, ktoré súvisia s týmto projektom. Ide hlavne o čistenie  potoka "Duša", ktorého brehy boli už v neopísateľnom stave.  Práce sa realizujú prostredníctvom ťažkých strojov a robotníkov.                .... foto


27.10.2015 Úcta k starším

     Mesiac október je jesenným mesiacom venovaným úcte k starším ľuďom. Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov. Dňa 24. 10 2015 o 15.00 hod sa v Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie venované  starším občanom našej obce. V úvode sa prítomným prihovoril pán starosta Ladislav Janko, ktorý  vo svojom príhovore poďakoval našim dôchodcom za  roky usilovnej práce a poprial  im veľa oddychu, aby svoju jeseň života naplnili činnosťami, ktoré ich zaujímajú a napĺňajú.  O kultúrny program sa postarali Zemplínsky heligonkári  pod vedením Mgr. Ing. Dušana Skonca a  Pavla Hájnika, ktorý je zároveň predseda klubu Zemplínskych heligonkárov.  Zaspievali tie najkrajšie a  najznámejšie piesne zo svojho repertoára a rozospievali celý kultúrny dom. Ochotne zaspievali  aj piesne na želanie a spríjemnili krásne sobotné posedenie.  Úsmev a dobrú zábavu priniesol do sály Jožko Jožka, ktorý rozveselil a  pobavil každého. Na občerstvenie bolo pre zúčastnených pripravené malé pohostenie, pri ktorom si mohli občan posedieť a pospomínať na staré časy. Každý si domov odniesol aj malú sladkú pozornosť s magnetkou našej obce.

Všetkým naším dôchodcom zo srdca prajeme, nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.

....... foto


20.08.2015 Rómsky festival  pri príležitosti odpustovej

    O tom, že hudba, spev a tanec majú Rómovia skutočne v krvi svedčí aj podujatie,  ktoré  sa   konalo         dňa  15.  augusta  2015  v priestoroch ihriska základnej školy—  „Rómsky festival pri príležitosti odpustovej slávnosti“. Oranizátorom pudujatia bol Stanislav Holub a Miroslav Kozár. Na festivale sa predstavili hudobné skupiny z našej obce.  Pre účastníkov festivalu  sa podávali klobásky. Cieľom  podujatia bolo  bližšie  spoznávanie  rómskej kultúry a prehlbovanie  medziľudských vzťahov.

Celkové umiestnenie družstiev:

1. miesto Laškovce starší

2. miesto Vŕbnica

3. miesto Laškovce mladší

4. miesto Petrovce

5. miesto Ložín

...... foto


25.06.2015

Rómsky futbalový turnaj

     Najobľúbenejším kolektívnym športom je futbal, ktorý priťahuje na štadióny a pred televízne kamery milióny ľudí. Zároveň ich spája,  ale  niekedy aj rozdeľuje. Cieľom rómskeho  futbalového turnaja, ktorý má v našej obci už dlhšiu tradíciu, nakoľko tento rok sa konal už jeho 4. ročník, je spájať nielen hráčov, ale aj fanúšikov.  Hlavným organizátorom podujatia je poslanec obecného zastupiteľstva Marek Miker.  Turnaj sa konal dňa 20. júna 2015 na ihrisku základnej školy.  Po slávnostnom otvorení turnaj starostom obce zahrali úvodný zápas deti do 11. rokov  - domáce mužstvo s mužstvom Vŕbnica.  Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev, pričom dve mužstvá boli z našej obce  - mužstvo Laškovce starší a Laškovce mladší.  Zápasy boli rozvrhnuté tak, aby zápas odohral každý s každým.  Pre účastníkov podujatia sa podávalo občerstvenie  - párky čaj, malinovka.

 

..... foto


02.06.2015

Oprava bočnej cesty

      Firma ZEPO, realizátor stavby  "Kanalizácia Laškovce - 2. stavba",  vykonala  v rámci uvedenej stavby opravu   bočnej cesty    pri  obchode súkromného podnikateľa Miroslava Baka.  Úseky cesty, kde bol poškodený asfalt, vybetónovala.

 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu


01.06.2015

Aktivačná činnosť v našej obci

  Ako pracujú občania zamestnaní v rámci aktivačných a menších obecných prác v našej obci si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérií. 

Ich činnosť v mesiaci máj 2015:

-          kosenie trávy,

-          čistenie a oprava niektorých úsekov priekop,

-          oprava oplotenia pri ZŠ,

-          maľovanie  plotov pri budove ZŠ,

-          čistenie skládky pri železničnej zastávke,

-          bielenie stĺpov na cintoríne,

-          iné....

Fotogalériu si môžete pozrieť tu


14.03.2015 Čistenie verejných priestranstiev našej obce

    Mnohí z vás to poznajú až priveľmi dobre, prvé hrejivejšie lúče slnka nehlásia len príchod jari, ale aj začiatok prvých jarných prác. Aj zamestnanci obce v rámci menších obecných služieb a aktivačných prác začali už jarné práce v našej obci.  V priebehu mesiacov február, marec sa im podarilo vyčistiť obecné priestranstva pri cintoríne,  za miestnym kostolom a  časť priestorov bývalého roľníckeho družstva. 

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.


18.8.2014  
    

 Rómsky futbalový turnaj 3. ročník.

.... foto


13.7.2014  
  

   Letecké snímky obce.

..... viac


5.5.2014  
    

 Country ples detských domovov.

.... foto


6.12.2013  
    

 Mikuláš 2013

.... foto


3.6.2013 Deň detí 2013
      1. jún patrí deťom , pretože v tento deň slávime  Deň detí.  Aj v našej obci sa v tento deň   uskutočnila v kultúrnom dome súkromná party pre deti a ich rodičov.  Stretnutie   organizovala rodina Bruňová. Ako na každej party aj tu nechýbala poriadna zábava, súťaže pre detí, občerstvenie  a príjemné posedenie.

1.6.2013 Deň matiek 2013
    Dňa  26. 5. 2013 sa v priestoroch nášho Kultúrneho domu uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V úvode prítomné mamičky pozdravila pani starostka  Gabriela Kaloková v krátkom príhovore. O kultúrny program sa postarali ľudová skupina Kandráčovci, folklórny súbor Železiar a ľudový zabávač Jožko Jožka.  Pozvanie prijala aj poslankyňa NR SR PhDr. Ľubica Rošková a Mgr. Valéria Eľková - starostka obce Markovce.  Každá mamička v závere akcie  dostala sladký darček.

17.2.2013 Mariášový turnaj 2013
        Dňa 9. februára  2013   sa v priestoroch  nášho Kultúrneho domu  uskutočnil už 8. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTKY OBCE  LAŠKOVCE.  Mariášový turnaj slávnostne otvorila starostka obce Gabriela Kaloková.  Celkovo sa turnaja zúčastnilo .... hráčov  z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Hralo sa podľa zaužívaných pravidiel – 5 kôl po 50 minútach. Prvenstvo získal Budiš Milan, druhé miesto obsadil Rimko Ľuboš a tretí skončil Krišo Milan. Najlepším laškovčanom sa stal Krišo Milan.  Všetci hráči  strávili príjemný deň  a svoju vyčerpanú energiu si doplnili  bohatým občerstvením.

Celkové výsledky turnaja nájdete v nasledujúcej tabuľke  


15.12.2012 Mikuláš

    Starostka obce tento rok pri oslave svätého Mikuláša 6.decembra 2012 privítala v našom kultúrnom dome nielen detí našej Základnej školy a ich rodičov a rodinných príslušníkov, ale pozvanie starostky prijali aj deti a ich vychovávateľky z Detského domova „Rosnička“  v Laškovciach. Všetci   prispeli pekným kultúrnym programom, ktorý bol odmenený veľkým potleskom. Po skončení programu prišiel do sály medzi deti Mikuláš, čert a Snehulienka v nových kostýmoch s plnými košmi balíčkov so sladkosťami. Deti sa tešili, Mikulášovi za darčeky recitovali básničky a poniektorí aj zaspievali pesničky.


30.10.2012 Október „Mesiac úcty k starším“

    28.októbra 2012 starostka obce privítala v kultúrnom dome pozvaných občanov vo veku od 55 rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Slávnostné popoludnie pri dobrom jedle a vínku spríjemnil folklórny súbor „Čemerňanka“. Bolo pekné a milé sledovať, ako sa naši seniori aj v pokročilom veku vedia odreagovať a spoločne si zaspievať.


30.9.2012 MISS ROM 2012

    V kultúrnom dome sa dňa 25. septembra 2012 konala akcia „MISS ROM 2012“, na ktorej zabezpečenie obec finančne prispela. Akcia sa konala pod  vedením Petry Michalkovej, štatutárky organizácie PRO SAVORE – PRE VŠETKÝCH. Víťazkou MISS ROM sa stala Eva Gažiová, 1. vicemiss sa stala Anna Mária Michalková a 2. vicemiss Božena Himaľová.


15.8.2012 Rozlúčka so správcom farnosti

    Dňa 8. júla 2012 sa s otcom Mgr. Jánom Lemešom po skončení jeho poslednej bohoslužby v gréckokatolíckom chráme v Laškovciach rozlúčili po ôsmich rokoch jeho pôsobenia v našej  farnosti za veriacich členovia cirkevnej rady. Za obec Laškovce sa s otcom Jánom rozlúčila aj starostka obce.


15.7.2012 Sponzorský dar  a.s. Nafta

    Obec predložila a.s. Nafta projekt na opravu Domu smútku s požiadavkou o finančný príspevok. Na jeho opravu nám a.s. Nafta poskytla čiastku 1500,- EUR, ktorá nám finančne veľmi pomohla zabezpečiť vnútorné vysprávky namoknutých stien, opravu stropu, a hygienickú maľbu všetkých vnútorných priestorov. Taktiež sa  previedli aj vonkajšie vysprávky  a následne oprava fasádnej maľby.  Za poskytnutie finančnej pomoci je a.s. Nafta obec veľmi povďačná.


20.6.2012 Rómsky festival

 Festival rómskych hudobných skupín


6.6.2012 MDD

  Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. júna.  Oslavy tohto krásneho sviatku sa začali v našej základnej škole návštevou pani starostky, ktorá  obdarila deti sladkosťami a zakončil sa Juniálesom pre všetky deti našej obce v priestoroch telocvične základnej školy. Zaujímavosťou je, že do tanca im hrala domáca hudobná skupina s najmladším bubeníkom.


6.6.2012 Deň matiek

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok   naša obec oslávila tento sviatok v nedeľu 27. mája v kultúrnom dome.  O pestrý hudobno-zábavný  program sa postarali ľudová spevácka skupina Ondavčanka zo susednej obce Bánovce nad Ondavou s ľudovou rozprávačkou Ľudkou Ďurčákovou  a domáca rómska tanečná skupina  PROSAVORE.


26.5.2012 Futbalový turnaj

       Dňa 20. mája 2012 sa v našej obci konal futbalový turnaj.  Zúčastnili sa ho štyri futbalové mužstvá. Ceny víťazným družstvám odovzdala starostka obce.


1.5.2012  Stavanie mája

       Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Naša obec začala túto kultúrnu tradíciu „Stavania mája“ minulý rok a pokračovala v nej aj tento rok. Dňa 30. 4. 2012 sme  priestoroch areálu základnej školy slávnostne za spevu ľudových piesni postavili „Laškovský máj“. Nechýbali  chutné koláče   a o kultúrny zážitok sa postarali žiaci našej základnej školy a príjemným  ľudovým spevom  folklórna skupina Harčare z Pozdišoviec.


25.4.2012 Kolaudácia zrekonštruovaného kultúrneho domu

       20. apríla 2012  sa uskutočnila slávnostná kolaudácia   zrekonštruovaného kultúrneho domu.  O slávnostne prestrihnutie pásky požiadala pani starostka Gabriela Kaloková  poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ing.  Emila Ďurovčíka. Pre pozvaných hostí bolo pripravené malé občerstvenie a krátky kultúrny program, v ktorom  sa predstavila domáca rómska tanečná skupina Prosavore a sólisti z Pozdišovskej dedinskej folklórnej skupiny Harčare a Harčarik pod vedením harmonikára Ondreja Nováka.


22.2.2012 Zima ako sa patrí

    Tento rok nás pani zima obdarila najprv poriadnymi tuhými mrazmi, aké pomaly nepamätajú ani tí skoršie narodení a neskôr poriadnou  snehovou  nádielkou. Pravé  zimné počasie robí určite  radosť deťom a vrásky na čele hlavne šoférom a tým, ktorí sa starajú o to, aby sme sa mohli dostať ráno do práce, aby sme si mohli ísť nakúpiť. No na druhej strane treba povedať, že  pravá zimná atmosféra dokáže človeka aj potešiť  a vytvoriť príjemnú zimnú náladu.


24.11.2011 Projekt WORK KEMP 2011

     Projektu WORK KEMP 2011 podporovaného Ministerstvom kultúry SR sa z našej obce  zúčastnilo desať deti, ktoré navštevujú Základnú školu v Laškovciach v období od 15.8 2011 do 19. 8. 2011 na Zemplínskej Šírave. Tento projekt podporila aj obec Laškovce čiastkou 100,- €. Deti na základe zrealizovania tohto projektu strávili pekné prázdniny, našli si nových kamarátov, keďže tohto projektu sa zúčastnili aj deti z obce  Iňačovce a z  ul.  Angyho mlyna v Michalovciach.    


28.6.2011 Futbalový turnaj  žiakov

   V mesiaci  jún  2011 sa v priestoroch areálu ZŠ Laškovce organizoval 6. ročník futbalového turnaja žiakov základných škôl o pohár starostky  obce Laškovce . Účasť a celkové umiestnenie jednotlivých zúčastnených základných škôl:

1. ZŠ Vrbnica
2. ZŠ s MŠ Žbince
3. ZŠ Laškovce
4. ZŠ Šamudovce


2.6.5.2011 Deň matiek

   Dňa  29. mája sa priestory kultúrneho domu o 15. 00 hod. zaplnili matkami našej obce.  Každá zúčastnená mamička prijala pozvanie  OZ a starostky obce na   kultúrne podujatie pri príležitosti ich krásneho sviatku Dňa matiek. V úvode  každá mamička dostala sladký  darček a nasledoval  slávnostný  príhovor  starostky obce pani Gabriely Kalokovej, ktorá vo svojom predslove  poďakovala všetkým mamám  zároveň privítala a predstavila účinkujúcich v kultúrnom programe. O zábavu sa nám tento rok postarala folklórna skupina SVOJINA a naša rómska tanečná skupina PROSAVORE.


8.5.2011 Stavanie mája  - obnovená tradícia

   Dňa 30.  apríla 2011 sa v našej obci obnovila staroveká tradícia   STAVANIE MÁJA.   Toto kultúrne podujatie sa začalo o 17.00 hod. slávnostným postavením mája  pred obecným úradom spojeného  s krojovaným hudobným   sprievodom, ktorý vyštartoval od budovy základnej školy.    Nasledoval krátky príhovor pani starostky Gabriely Kalokovej,  ktorá v krátkosti oboznámila prítomných s históriou stavania mája. Nechýbal bohatý kultúrny program v ľudovom tóne a vystúpenie žiakov Základnej školy v Laškovciach. Prítomných čakalo aj malé pohostenie  chutnými domácimi koláčmi  „makovníkmi a orechovníkmi“ .  Máj – ako  symbol lásky  nám bude toto posolstvo znázorňovať celý mesiac.


8. ročník MARIAŠOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE LAŠKOVCE

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 19. 05. 2019