Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

GDPR

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Archív 2020:


 

Informácia o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa § 7b ods.1 písm. a)

Oznam – používanie jazykov národnostných menšín

     Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci podľa aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.                                                                           Marek Miker, starosta obce Laškovce

 

 Informacija palo vakeriben andro phendo a irimen lav andre čib minorita palo   § 7b ods.1 písm.a )

 Informacija- keriben čibenca narodnostno minorita

 

     Kaleha tumenge del pes te džanel, že andro zakonos č.184/1999 Z.z. palo keriben čibenca narodnostno minorita andro pozno predpisos  themutno Slovenskej republiky so hino manuš narodnostno minorita, hin les pravos te vakeren andro phendo he andro irimen čib minoritakero.te del irimen organoske predalo themutno te organos predal obecno samosprava andre čib minoritakero. Organos predal ňiposkeri sprava andre obca odphenel štatno čibaha he andro čib minorita la vynimkaha verejno listenca 

                                                                                          Marek Miker, šerutno gav Laškovce16.12.2020

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 20.12.2020 t.j. nedeľa o 18:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


05.12.2020

Návrh rozpočtu  2021

 

 

    
     PRÍJMY  
     VÝDAVKY  

 

 

 


25.11.2020

O Z N Á M E N I E

     Obecné zastupiteľstvo sa 27.11.2020 neuskutoční !!!


28.10.2020

 

    

 

 

Informácie pre občanov obce k celoplošnému testovaniu

 

 

                                                          .... viac


26.10.2020

Výberové konanie

     Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach

 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo 95/2020 zo dňa 23.10.2020

 

vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Laškovce s pracovným úväzkom v trvaní 6 hodín týždenne a to na deň 27.11.2020 

 

                                                           ..... viac


22.10.2020

 

    

 

 

SENIORI A OCHORENIE COVID-19

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ

 

 

...... viac


19.10.2020

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 23.10.2020 t.j. piatok o 16:30 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


01.10.2020

OPATRENIE !!!

    

 

 

     Opatrenie , Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

 

                                                            ..... viac


21.09.2020

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 25.09.2020 t.j. piatok o 18:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


26.08.2020

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 31.08.2020 t.j. pondelok o 18:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


15.07.2020

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 20.07.2020 t.j. pondelok o 16:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


01.07.2020

O Z N Á M E N I E

    

 

 

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja –

Záverečné  stanovisko

 

 

                                                            ..... viac


12.06.2020

Výberové konanie

     Obec Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Pozdišovce v zastúpení: Marekom Mikerom, starostom obce

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základná škola, Laškovce 38, 07201 Pozdišovce

 

.Uzávierka prijímania prihlášok: 10.07.2020 do 12:00 hod.

 

                                                            ..... viac


03.06.2020

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 08.06.2020 t.j. pondelok o 17:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


16.05.2020

 

 

 

    

 

     Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2019 - návrh

 

 

 

...... viac


14.03.2020

Informácie pre občanov - COVID-19

Vážení občania, 

 

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 zverejňujeme dôležité informácie zverejnené na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva: nájdete tu !

 

Call centrá: 

- Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky -

0917 222 682

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach - 0918 389 841

 

Dôležité informácie: 

Koronavírus  

Koronavírus modrý leták  

Koronavírus modrý leták po rómsky  

Koronavírus odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov

 


14.03.2020

OZNAM - OBMEDZENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN !!!

 

 

     Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia sa stránkové hodiny Obecného úradu v Laškovciach s účinnosťou

 od 16. marca 2020 až do odvolania obmedzujú v pracovných dňoch od 08:00 do 11:00 hod

 

...... viac


14.03.2020

OZNAM !!!

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

 

sa vyučovanie v ZŠ Laškovce

prerušuje

v období od 16. marca do 27. marca 2020


04.03.2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

     

   Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej Republiky v obci Laškovce

 

 

 

.... viac


21.02.2020

Výberové konanie

     Obec Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Pozdišovce

 

vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.3.2020 o 9.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Laškovciach, Laškovciach 36, 072 01.

   

     Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad, Laškovce 36, 072 01  Pozdišovce, prípadne elektronicky na e- mailovu adresu obeclaskovce@gmail.com.

                                                               ..... viac


20.01.2020

Oznámenie

    

     Obec Laškovce oznamuje občanom o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

" Železnice Slovenskej republiky,

Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"

 

...... viac


 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 03. 01. 2021

+    ;