Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

GDPR

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Archív 2019


 


Informácia o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa § 7b ods.1 písm. a)

Oznam – používanie jazykov národnostných menšín

     Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci podľa aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.                                                                           Marek Miker, starosta obce Laškovce

 

 Informacija palo vakeriben andro phendo a irimen lav andre čib minorita palo   § 7b ods.1 písm.a )

 Informacija- keriben čibenca narodnostno minorita

 

     Kaleha tumenge del pes te džanel, že andro zakonos č.184/1999 Z.z. palo keriben čibenca narodnostno minorita andro pozno predpisos  themutno Slovenskej republiky so hino manuš narodnostno minorita, hin les pravos te vakeren andro phendo he andro irimen čib minoritakero.te del irimen organoske predalo themutno te organos predal obecno samosprava andre čib minoritakero. Organos predal ňiposkeri sprava andre obca odphenel štatno čibaha he andro čib minorita la vynimkaha verejno listenca 

                                                                                          Marek Miker, šerutno gav Laškovce18.12.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 22.12.2019 t.j. nedeľa o 14:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


16.12.2019

Mikuláš 2019

      

     Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie. Detičky z našej obce prišli so svojimi čižmičkami do kultúrneho domu, kde spolu s pedagógmi si pre Mikuláša a jeho pomocníkov (čerta a anjela) pripravili básničky a pesničky. Mikuláš ich za krásne vystúpenie obdaril sladkým balíčkom .

..... foto


11.12.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 16.12.2019 t.j. pondelok o 16:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


11.12.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

         Elektronická adresa na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obceocu.laskovce@post.sk


30.11.2019

NÁVRH

        Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 5/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce LAŠKOVCE     

 


29.11.2019

Návrh rozpočtu  2020

 

 

    
     PRÍJMY  
VÝDAVKY  

 

 

 


11.11.2019

Informácia

    

    

 

     Výsledky miestneho referenda o odvolaní starostu obce.

 

 

...... viac


06.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

    

    

 

     Informácie pre voliča

 

 

...... viac


21.10.2019

Informácia

    

    

 

     Na základe uznesenia č. 58/2019 zo dňa 10.10.2019, obecné zastupiteľstvo v Laškovciach vyhlasuje referendum o odvolaní starostu obce.

 

 

...... viac


19.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

    

    

 

     Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

 

...... viac


19.10.2019

Úcta k starším 2019

       Október,  mesiac ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším. Mesiac, ktorý  nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť.  V našej obci je už dobrým zvykom, že samospráva v tomto čase každoročne pripravuje stretnutie starších občanov, aby si uctila ich vek a poďakovala za prácu pre rodinu, spoločnosť a našu obec. Nebolo tomu inak ani  tento rok. V nedeľné popoludnie 15. októbra 2019, keď sa náš Kultúrny dom  zaplnil seniormi. Tu ich čakal bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili „Zemplinski heligonkari“ , malé občerstvenie. Každý dôchodca dostal aj malú pozornosť v podobe nákupnej poukážky.

..... foto07.10.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 10.10.2019 t.j. štvrtok o 16:30 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


18.09.2019

 

   

 

 

     Žiadosť o predĺženie termínu vykonania rekultivácie na p. č. 233/12, 233/13 v kat. území Laškovce

 

 

 

...... viac


05.09.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 12.09.2019 t.j. štvrtok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


21.08.2019

 

   

NÁVRH

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 4/2019 o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce LAŠKOVCE     

 


21.08.2019

 

   

NÁVRH

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2019 o výške príspevkov žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni    


09.08.2019

Výberové konanie

     Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto asistent učiteľa

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. augusta 2019 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Laškovciach.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov    

...... viac


05.08.2019

Výberové konanie

     Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto pomocná sila do kuchyne

 

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 20. augusta 2019 na adresu obce.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov    

...... viac


12.07.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 16.07.2019 t.j. utorok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


21.06.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 27.06.2019 t.j. štvrtok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


10.06.2019

Výlet v ZOO Košice

      V piatok 7. júna sa žiaci našej základnej školy so svojimi p. učiteľkami, pánom starostom  a terénnymi sociálnymi pracovníkmi vybrali na zaslúžený koncoročný výlet do ZOO. Nie všetkým zvieratkám sa chcelo pred svojimi malými obdivovateľmi ukázať v plnej kráse. Poniektoré boli schované vo svojich úkrytoch. Najväčším zážitkom bolo šantenie na detskom ihrisku, ktoré si užili deti do sýtostí.  Domov sme sa vracali unavení, no šťastní a plní krásnych zážitkov.  

.... foto


05.06.2019

MDD

       1. jún   - sobotňajšie popoludnie patrilo našim deťom. Spoločne sme oslávili Medzinárodný deň detí tak, ako sa

 patrí: zábava, hudba, rôzne atrakcie, nápadité a zábavné súťaže, občerstvenie, dobroty aj darčeky. Pre deti sme si pripravili skákací hrad,  kolotoč a maľovanie na tvár. Veríme, že sa všetci cítili príjemne a z tohto dňa si odniesli množstvo zážitkov a dobrej nálady. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu pri organizácii nášho spoločného Dňa detí. 

  ....foto


20.06.2019

 Oznam !!!

 

 

    

 

     INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV

 

 

 

...... viac


11.06.2019

 

 

 

    

 

     Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2018

 

 

 

...... viac30.05.2019

 

 

    

     Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21 mája 2019  

 

.... viac


19.05.2019

Oslavy dňa MATIEK

  

     Krásny májový sviatok – Deň matiek sme už tradične oslávili v kultúrnom dome na milom podujatí, na ktorom vystúpili žiaci základnej školy pod vedením svojich učiteľov.

Všetky prítomné mamky, babky i prababky privítal slávnostným príhovorom starosta obce Marek Miker, ktorý pripomenul dôležitú rolu matky v živote rodiny i celej spoločnosti.  A potom sa už sálou rozzvučali tóny piesní hudobnej skupiny, ktoré roztancovali  aj pozvaných hostí. Nechýbali ani malé darčeky pre prítomné mamičky, ktoré nachystali zamestnanci a poslanci OcÚ.

     Ako opäť zobudené slniečko aj táto slávnosť všetkým divákom prehriala a spríjemnila májové popoludnie.  

....foto


15.05.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 21.05.2019 t.j. utorok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome

 v Laškovciach

 

...... viac


05.05.2019

POZVÁNKA

Pri príležitosti sviatku

Dňa matiek

pozývame všetky mamy, staré mamy i všetky ženy

na kultúrno-spoločenské podujatie,

ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2019 o 15:00 hod.

v kultúrnom dome Laškovce.


05.05.2019

Stavanie MÁJA

   MÁJ – mesiac lásky a krásna ľudová tradícia  stavania májov – zvyk a túžba prejaviť lásku svojej milej postaveným májom a tým jej dať najavo nielen svoju lásku, ale aj sľub manželstva. To nám ostalo a tento zvyk sa zachováva doteraz ako jeden z krásnych tradičných obradov a zvykov. V našej obci  sa stavanie MÁJA konalo 30. apríla 2019 aj napriek nepriazni počasia. Kultúrny program a zdobenie mája sa konalo v Kultúrnom dome, kde v úvode vystúpil krátkym príhovorom starosta obce Marek Miker, po ňom sa kultúrnym programom predstavili žiaci našej ZŠ pod vedením svojich pedagógov a potom prítomných rozveselila ľudová skupina „Zemplínski HELIGONKÁRI“. Krásne sfarbený „máj“ sme potom spoločne postavili v areáli ZŠ, kde  zdobí centrum našej obce.   Za spoluprácu všetkých zúčastnených ďakujeme a veríme, že sa všetkým toto pestré kultúrne  popoludnie páčilo.  

....foto16.04.2019

 

 

    

     Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05 apríla 2019  

 

.... viac


08.04.2019

 

    

     Dočasná úplná uzávierka cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín

 

...... viac


08.04.2019

Informácie pre voliča

   

       

     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

 

..... viac


01.04.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 05.04.2019 t.j. piatok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome

 v Laškovciach

 

...... viac


19.03.2019

 

 

    

     Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08 marca 2019  

 

.... viac


18.03.2019

Informácie pre voliča

    

   

     VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLIEB 2019 - 1.KOLO v obci Laškovce

 

...... viac


12.03.2019

 

    

     Dočasná úplná uzávierka cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín

 

...... viac


12.03.2019

Vytriediteľnosť odpadu za rok 2018

    

    Od percenta vytriediteľnosti sa od 1.3.2019 riadi účtovanie poplatku za uloženie odpadu. My máme vytriediteľnosť 3,53 %. Vzhľadom k tomu, že naša vytriediteľnosť je pod 10 %, od 1.3.2019 sa nám zdvihne poplatok za uloženie odpadu za komunálny odpad z terajších 5,017 €/t na 17 €/t. 
 

 

...... viac


04.03.2019

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 08.03.2019 t.j. piatok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome

 v Laškovciach

 

...... viac


04.03.2019

Výberové konanie

 

 

    

     Obec Laškovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie asistent starostu obce Laškovce

 

 

..... viac


26.02.2019

 

   

       

    Určenie odmeny zástupcovi starostu obce Laškovce    

 

 


15.02.2019

Oznam !!!

   

       

    Oznamujem Vám, že komisia určená z koordinátorov vykoná s uchádzačmi, ktorí sa uchádzajú o pracovne miesto Asistenta osvety zdravia v Laškovciach osobne pohovory.

 

..... viac


06.02.2019

Informácie pre voliča

   

       

     Rozhodnutie predsedu Národnej rady  Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 

..... viac


01.02.2019

 

 

     OO JDS Michalovce zriadila svoju stránku, na ktorú majú možnosť zverejňovať svoje dokumenty aj ZO, preto posielam aj adresu stránky: www.oojdsmichalovce.sk.


01.02.2019

Informácie pre voliča

     Emailová adresa ocu.laskovce@gmail.com pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky

 

 - doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

 - doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu


31.01.2019

Pozvánka

 

 

    

     Pozvánka na schôdzu ZO JDS v Laškovciach

 

 

..... viac


24.01.2019

 

     Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu  

 

     Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu  

 

     Príloha č.1: REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU  

 

     Príloha č.2: Predaj ošípanej na domácu spotrebu  


15.01.2019

Výberové konanie

 

 

    

     Organizácia Zdravé regióny vyhlasuje v rámci NP ZK 2A výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent/tka osvety zdravia

 

 

..... viac


15.01.2019

Informácie pre voliča

 

    

    

     Voľby prezidenta Slovenskej republiky 

 

 

.... viac


08.01.2019

 

 

    

     Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28 decembra 2018  

 

.... viac


08.01.2019

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Dňa 10. decembra 2018 sa  v priestoroch Kultúrneho domu Laškovce uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V slávnostnej časti stretnutia  zaznela štátna hymna a po oznámení výsledkov komunálnych volieb v našej obci slávnostne zložil sľub novozvolený starosta obce Marek Miker a po ňom novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Po tomto akte nasledoval príhovor novozvoleného starostu, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným za danú dôveru pri voľbách, ako i predsedníčke volebnej komisie za hladký priebeh volieb a vyzval všetkých občanov na budúcu spoluprácu.

..... foto


02.01.2019

Návrh rozpočtu  2019

 

 

    
     PRÍJMY  
     VÝDAVKY  

 

 

 Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 02. 04. 2020

+    ;