Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

GDPR

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Archív 2018


 21.12.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 28.12.2018 t.j. piatok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome

 v Laškovciach

 

...... viac


12.12.2018

Návrh rozpočtu  2019

 

 

    
     PRÍJMY  
VÝDAVKY  

 

 

 


08.12.2018

Mikuláš 2018

   

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Nadlho odložíš sladký spánok,
kým dary nevložíš do topánok.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti...

Veru tak...

Mikuláš nechýbal ani v našej obci  a plným priehrštím za pomoci čertíka Bertíka  rozdával sladké čokoládové maškrty všetkým deťom, ktorí sa samozrejme odvďačili krásnym kultúrnym programom plným básničiek, pesničiek a tancov, ktorý si pripravili pod vedením svojich pedagógov zo základnej školy. Ďakujeme ti, milý Mikuláš:-)...veľmi sa tešíme na teba aj o rok.

...... viac


06.12.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 10.12.2018 t.j. pondelok o 14:00 hod.  na Obecnom úrade v Laškovciach

 

...... viac


13.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

    Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018      


11.11.2018

Úcta k starším v roku 2018

    Aj tento rok sa v nedeľu popoludní  21. októbra o 15.00 hod. zaplnila sála nášho Kultúrneho domu  najvzácnejšími občanmi našej obce – dôchodcami. Prítomné dámy a pánov privítal starosta Ladislav Janko, ktorý im vyslovil úctu a uznanie za všetko, čo pre našu obec urobili a za to, že v ňom zachovali aj kúsok seba. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v rodinnom živote, aby jeseň svojho života prežili v láske, zdraví a rodinnej pohode. Potom sa predstavili deti našej základnej školy pod vedením svojich pedagógov. Pestrý program spríjemnila aj hudobná skupina HURKÁRE z Humenného. Celé podujatie potešilo srdcia prítomných a mnohým sa vyronila aj slzička pri spomienke na svoju mladosť. Seniori a seniorky odchádzali z kultúrneho domu s pekným darčekom i s krásnym zážitkom. 

.... foto


31.10.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 07.11.2018 t.j. streda o 14:00 hod.  na Obecnom úrade v Laškovciach

 

...... viac08.10.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

     Zoznam registrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce Laškovce    


08.10.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

     Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Laškovciach    


04.10.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 08.10.2018 t.j. pondelok o 15:00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


12.09.2018

Od 1. septembra platí povinné čipovanie psov

    

     Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

 

...... viac


07.09.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 12.09.2018 t.j. streda o 17,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


06.09.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

      V súlade s § 169 ods. 6 zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola starostom obce vymenovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Laškovciach pre voľby do orgánov samosprávy obce Laškovce v roku 2018:


Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Laškovciach:


Pani:
Anna Hajníková
sídlo: Obecný úrad LAŠKOVCE
tel. číslo: 0910962269
e-mail:
ocu.laskovce@post.sk


30.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

   

    

      Obec Laškovce zverejňuje svoju e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

 

ocu.laskovce@post.sk

 

 


10.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

 

 

    

     Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

 

 

...... viac


26.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

 

 

    

     o určení poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

 

 

...... viac


16.06.2018

 

 

 

    

 

     Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2017

 

 

 

...... viac


16.06.2018

 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Laškovce     


12.06.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.06.2018 t.j. piatok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


28.05.2018

 

 

 

    

 

    

     Individuálna výročná správa Obce Laškovce za rok 2017

 

 

 

...... viac


27.05.2018

Deň MATIEK

       V tomto roku sme si Deň matiek pripomenuli  20.5.2018 o 16,00 hod. Úvodný prejav a úctu k matkám predniesol starosta  obce Ladislav Janko. Zhodnotil poslanie matky a uviedol program žiakov základnej školy a speváckeho FS Soľanka. Ani tento rok nechýbal sladký zákusok s kávou a malá pozornosť v podobe  čokolády a 5 eurovej poukážky pre každú mamičku a babičku.

Milé mamičky, slovo mama je kratučké, milé, láskavé. Napriek tomu, že slovo mama sa každé dieťa naučí vysloviť ako prvé, nedá sa slovami vyjadriť, čo pre nás slovo mama znamená. Svojej matke vďačíme za to, že sme tu a za to, akí sme. Matka je našou oporou, našou ochrannou náručou, naším potešením.

.... foto


23.05.2018

OZNAM !!!

        Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce  žiada obecné úrady okresu Michalovce patriace do rozšírenej nárazníkovej zóny  afrického moru ošípaných – územie južne od medzinárodnej cesty E 50 o  s ú č i n n o s ť  pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti v zmysle § 16 ods.7 Zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a informovanie občanov v súvislosti s nebezpečenstvom zavlečenia a rozšírenia veľmi nebezpečnej nákazy ošípaných – Afrického moru ošípaných na územie Slovenskej republiky.  

Žiadosť o súčinnosť  

Leták  


 


23.04.2018

ROZHODNUTIE

    

     Navrhovaný strategický dokument "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja

( RIÚS KSK ) - zmena"

sa nebude posudzovať podľa zákona.   


12.03.2018

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 15.03.2018 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


08.01.2018

 

    

     Obec Laškovce oznamuje občanom, o zámere navrhovanej činnosti

" Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA".

 

..... viac


02.01.2018

 

    

     Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb     


28.12.2017

 

    Laškovské noviny   


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

     

 © Copyright Igor23 Aktualizované 03. 01. 2021

+    ;