Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Archív 2017


 28.12.2017

 

    Laškovské noviny   


08.12.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 14.12.2017 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


30.11.2017

Návrh rozpočtu  2018

 

 

    
     PRÍJMY  
VÝDAVKY  

 

 

 


30.11.2017

 

    

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Laškovce č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb     


30.10.2017

 

       

 INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

o možnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie v spoločnosti FLAGA spol. s.r.o. v prevádzke - Bánovce nad Ondavou

v zmysle § 15, ods. 2 a3 zák. č. 128/2015 o prevencií závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

 

.... viac


25.10.2017

Výstavka jesenných plodov

        V týchto dňoch si môžete v našom kultúrnom dome pozrieť výstavku jesenných plodov, ktorú pripravili pre občanov terénni sociálni pracovníci.

 

Jeseň pani bohatá  Mária Rázusová-Martáková

 

Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.
Zletel vietor šiky-miky,
hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.

 

Vyhúda im celý čas:
„Ide zima, bude mráz,
pomrznete zaiste!“
Ale strom mu rozosmiaty
ako dáky peniaz zlatý
púšťa len list po liste.

 

Na polici v komore
stojí vojsko v pozore
a do okna nakúka…
A to vojsko na parádu,
to sú plody nášho sadu:
krásne žlté jablká.

..... foto


18.10.2017

 

        Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie druhý polrok 2017    


17.10.2017

 Október – mesiac úcty k starším

 

        V nedeľné popoludnie 15. októbra o 15.00 hod. sa sála nášho Kultúrneho domu zaplnila najvzácnejšími občanmi našej obce – dôchodcami, ktorí v tomto jesennom mesiaci oslavujú svoje „šediny“.  Aj tento rok si pre nich Obecný úrad s pánom starostom  pripravili malé posedenie pri sladkom zákusku a kávičke s príjemnou hudbou od Humenného – hudobná skupina „HURKÁRE“. Nechýbal ani krásny darček v podobe  užitočných suvenírov s logom obce.

 

..... foto


17.10.2017

Nízko-energetické siete

        Stavebný úrad Michalovce odsúhlasil obci Laškovce rozšírenie nízko-energetickej siete v rómskej osade. Ide o osadenie dvoch stĺpov s elektrickým osvetlením v miestach, kde občania nemajú ešte obecné osvetlenie vo večerných hodinách.


17.10.2017

Výrub obecného stromu „Pagaštan konský“

         Určite mnohí občania obce si všimli, že v mesiaci október 2017 bol zrezaný strom pri OcÚ „Pagaštan konský“.  Výrub stromu sa uskutočnil na základe rozhodnutia Okresného úradu Odbor starostlivosti o životné prostredie  zo dňa 2. 10. 2017.  Strom bol už niekoľko rokov zbavený konárov a naviac jeho kmeň bol už  celý spráchnivený. Obec v súlade s rozhodnutím vysadila na miestnom cintoríne  3 nové okrasné stromy (jeden smrek a dva kusy okrasnej dreviny Katalpa).


17.10.2017

Zbierka „Biela pastelka“

   

      Dňa 3. októbra sa v našej obci uskutočnila verejná zbierka na pomoc slabozrakým ľuďom Slovenska. Zbierku zorganizovali terénni sociálni pracovníci. Celkovo sa  podarilo v rámci zbierky organizovanej Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017-019500 spoločne vyzbierať 80,- eur.

..... foto13.10.2017

Informácia pre voliča

    

   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja    

 

   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva    


13.10.2017

Informácia pre voliča

      OZNÁMENIE

     Volebná komisia Košického samosprávneho kraja oznamuje, že po registrácií kandidátnych listín pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja bol odvolaný

Adam Šepetka, Ing., 37, riaditeľ, Košice - sever, Nezávislosť a Jednota

...... viac


13.10.2017

Informácia pre voliča

     OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb    


02.10.2017

 

    VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo:    1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Laškovce      


25.09.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 29.09.2017 t.j. piatok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


12.09.2017

Základná škola začala šk. rok 2017/2018 s vynovenou fasádou

         Nový školský rok  2017/2018 otvorila Základná škola s novou  fasádou. Práce na exteriérovej obnove  boli zrealizované v mesiaci  august. Veríme, že novým prvákom a všetkým školákom sa bude vo vynovenej budove dariť a svoju školu  si budú hlavne CHRÁNIŤ, aby sa taká pekná zachovala čo najdlhšie.

.... foto


12.09.2017

Do kostola po novom chodníku

    

 

     Gréckokatolícky kostol Nanebovzatia P. Mária v našej obci je síce z 18. storočia, no veriaci v spolupráci s obcou svoj kostol neustále skrášľujú a opravujú. Aj v tomto roku v letných mesiacoch sa na kostole realizovali stavebné práce – chodník bol vyložený novou zámkou dlažbou a taktiež sa odstránili kovové zábradlia pri krížoch.

 

.... foto


12.09.2017

TELEKOM – Optický prístup na internet

     V jesenných mesiacoch ste v  obci mohli vidieť práce pri cestnej komunikácií. Spoločnosť TELEKOM rozširuje pokrytie optickým káblom aj v našej obci. Občania budú môcť vďaka optickej technológií v blízkej budúcnosti využívať služby Telekomu  - Telefonovanie, Internet alebo Televíziu v oveľa vyššej kvalite a rýchlosti.

 

     GPON (Gigabitová pasívna optická sieť) je sieť topológie bod - multibod s architektúrou FTTH (optické vlákno do domu). Zo siete operátora (z ústredne) vedie optické vlákno, na ktoré je pripojených niekoľko koncových užívateľov (16 až 128 koncových užívateľov vo vzdialenosti 10 – 20 km, s teoretickou vzdialenosťou až do 40 km). Zákazníci sú na jedno optické vlákno pripojení pomocou optického splitra (rozbočovača), pričom prenosová kapacita vlákna je delená medzi všetkých užívateľov.

.... foto


25.08.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

    

 

    

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017

 

 

...... viac


18.08.2017

Výberové konanie

     Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

pracovné miesto učiteľ/učiteľka primárneho vzdelávania v ZŠ Laškovce

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31. augusta 2017 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Laškovciach.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov    

...... viac


25.07.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

    v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. pism. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že odberné miesto:

 

časť obce Laškovce č. d. 16 - 75

 

bude v termíne 10. augusta 2017 od 07:30 hod. do 13:30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

...... viac


03.07.2017

Informácia pre voliča

    

 

     Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

 

...... viac


19.06.2017

 

    

     Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. NAFTA/16/2017    

 


12.06.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 16.06.2017 t.j. piatok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


04.06.2017

Deň matiek – najkrajší sviatok

     Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. V našej obci sme si ho pripomenuli dňa 28. 5.  2017          o 15. 00 hod., kedy  sa  kultúrny dom naplnil  našimi mamičkami, babičkami, ale aj ich ratolesťami. Pripomenúť si tak  krásny sviatok „Deň matiek“ patrí už k našim tradičným kultúrnym podujatiam. Aj tento rok podujatie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Ladislav Janko.   O krásny kultúrny zážitok sa postarala folklórna  spevácka skupina z Budkoviec „Pacerky“ a v Laškovciach veľmi populárny ľudový rozprávač „Jožko, Jožka“ .  V rámci akcie sa podávalo malé občerstvenie a každá mamička si odniesla aj sladký darček.

.... foto04.06.2017

 

 

 

  

Individuálna výročná správa Obce Laškovce za rok 2016

 

 

...... viac


28.05.2017

 

 

 

 

   Záverečný účet Obce Laškovce za rok 2016

 

 

 

...... viac


13.0452017

Úprava prístupových ciest v rómskej osade

    

 

     V jarných mesiacoch sa obci opäť podarilo zabezpečiť  pre občanov v rómskej osady úpravu prístupových ciest, čím uľahčila a zlepšila niektorým obyvateľom prístup do ich obydlí. Práce zrealizovala obec svojpomocne  z vlastných finančných prostriedkov.

 

 

...... foto


07.04.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 11.04.2017 t.j. utorok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


06.04.2017

 

   

 

     Oznámenie o zániku mandátu a nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Laškovciach

 

 

..... viac


26.03.2017

 

   

 

     Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

 

 

..... viac


17.03.2017

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

   

 

 

     Rozhodnutie o umiestnení stavby Rómska osada - SO 01 Rozšírenie elektrickej NN sieta.

 

 

 

..... viac


17.03.2017

 

   

 

     ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby INS_FTTH_MI_Laškovce

 

 

..... viac


15.03.2017

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 20.03.2017 t.j. pondelok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


   
14.03.2017

OZNÁMENIE

   

 

     O začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

ŽSR, Elektifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 

 

..... viac


05.03.2017

8. marec – Medzinárodný deň žien

     ŽENA  je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.

 

Milé ženy,

z príležitosti Vášho sviatku MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN Vám želáme veľa radosti, šťastia, zdravia a neutíchajúci úsmev na Vašich perách.  Nech je Váš život plný  úprimnej lásky a zaslúženej úcty.


12.01.2017

Novoročný punč

      Nový rok 2017 sme oslávili tradičným Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2017 o 17.00 hod. sa občania našej obce aj tento rok zišli pred Kultúrnym domom, aby  si spoločne  popriali  úspešný a šťastný nový rok.  Nechýbal tradičný ohňostroj, malé pohostenie a novoročný punč na zohriatie.


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 25. 01. 2019