Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 Archív 2016


 12.12.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 16.12.2016 t.j. piatok o 14,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


06.12.2016

Mikuláš 2016

     Ani tento rok nechýbal  a našu obec navštívil sv. Mikuláš. Dňa 6. 12. 2016 sa zastavil v  kultúrnom dome, aby potešil  a obdaril naše detičky.  Jeho verný  pomocník - čert, mu usilovne pomáhal pri rozdávaní sladkých balíčkov.  Poďakovaním  pre Mikuláša a jeho pomocníka bol kultúrny program, ktorý si pripravili  žiaci základnej školy pod vedením svojich pedagógov a deti z detského domova Rosnička pod vedením svojich vychovávateľov.

.......  foto


04.12.2016

Začalo sa adventné obdobie

     Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok sme  zapálili  už 27. novembra 2016. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Aj v našej obci máme pred obecným úradom veľký adventný veniec, ktorý pre občanov vyrobili pracovníčky terénnej práce.  Advent nám pripomína, že Vianoce sa blížia. Netreba podľahnúť zhonu, aj keď je dôležité všetko pripraviť. Najdôležitejšie je nájsť si vnútorný pokoj a rovnováhu, v ktorej všetko zvládneme v pokoji na duši.

.......  foto


04.12.2016

Nové mostíky - prístupy do dvorov

    

     V jesenných mesiacoch sa v rómskej osade vytvorili pre občanov našej obce tri nové prístupové mostíky, ktoré umožnia  obyvateľom  lepší prístup do dvorov.   Práce vykonala firma ZEPO s.r.o. z finančných prostriedkov obce.    

 

.......  foto


04.12.2016

Pozvánka na koncert

    

 

     Vianoce s Heligónkou

 

...... viac


01.12.2016

 

 

 

    
     Návrh rozpočtu  2017

PRÍJMY  

VÝDAVKY  

 

 

 


24.11.2016

P O Z V Á N K A

   Predseda ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Laškovciach Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.novembra 2016, t.j. v nedeľu o 16,oo hod. v miestnom kultúrnom dome.

       Srdečne pozývame všetkých dôchodcov v Laškovciach, aj tých, ktorí nie sú ešte členmi Jednoty dôchodcov, nakoľko chceme spoločne hľadať možnosti a spôsoby, akými aktivitami  si môžeme spestriť a spríjemniť dôchodkový vek a  ako vylepšovať medziľudské vzťahy v našej obci.


16.11.2016

 

   

    Výsledky miestneho referenda o odvolaní starostu obce.  


14.11.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 16.11.2016 t.j. streda o 14,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


03.11.2016

 

   

     INFORMÁCIA  o priebehu a spôsobe hlasovania v miestnom referende  


03.11.2016

 

    Infekčná žltačka - žltačka choroba nielen špinavých rúk  


30.10.2016

Sviatok všetkých svätých

    Sviatok všetkých svätých je pre nás tradičný tým, že navštevujeme cintoríny a spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na hroby ukladáme vence a kvety, zapálime sviečku. Takto im vzdávame úctu a posielame odkaz na onen svet, že aj keď nie sú pri nás, stále na nich myslíme. Cintoríny večer svetielkujú všetkými farbami a vytvárajú okolo seba zvláštnu atmosféru.


26.10.2016

Čistenie priekop

   V súčasnej dobe v našej obci akciová spoločnosť Cestné stavby Michalovce realizuje  čistenie priekop pri cestnej komunikácií. Prvú etapu prác začala pred obcou smerom z Pozdišoviec, kde z časti už vyčistila a prehĺbila priekopy po pravej strane. V druhej etape by mala pokračovať v strede obce v časti pri rómskej osade, kde nie sú priekopy vyložené panelovými kockami.

.... foto


25.10.2016

Jeseň v našom Kultúrnom dome

    Pani „Jeseň“ sa už stihla obliecť do krásnych prírodných šiat a jesenná príroda sa pýši svojimi bohatými plodmi. Kúsok z tejto krásy  máme aj  v  našom Kultúrnom dome  v podobe kvetov, vetvičiek, farebných listov a nejakých jesenných plodov. Pracovníčky Obecného úradu vytvorili malý  jesenný kútik, ktorý krášli a spríjemňuje interiér  Kultúrneho domu  a poteší nejedného návštevníka.

.... foto


25.10.2016

Úcta k starším 2016

    Jeseň je naozaj krásna. Október je jeden z jesenných mesiacov a  pripomína nám  jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.  Dňa 23. 10 2016 o 17.00 hod sa v Kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné posedenie venované   starším občanom našej obce. V úvode sa prítomným prihovoril pán starosta Ladislav Janko.  O kultúrny program sa postaralo hudobné trio z Košíc "PAVELČÁKOVCI", ktoré dokonca roztancovalo prítomných v sále. Okrem zábavy každého dôchodcu čakala večera s kávou a dezertom a nechýbal malý darček - tento rok sadá plastových dóz.     

„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“

....foto


20.10.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 25.10.2016 t.j. utorok o 13,30 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


20.10.2016

Pozvánka

    

 

     Obecný úrad v Laškovciach vás pozýva na slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Oslava sa bude konať v Kultúrnom dome v Laškovciach dňa 23. 10. 2016 o 17:00 hod.. Pripravený je bohatý program a občerstvenie.

 

 

...... viac


07.10.2016

 

    VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LAŠKOVCE Číslo:    9/2016 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia a žiaka CVČ


07.10.2016

 

    VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Číslo 08/2016 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA


26.09.2016

 

    

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

v zmysle zákona č. 24/2106 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení

ÚZEMN7 PLÁN OBCE POZDIŠOVCE

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 

 

...... viac


26.09.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 03.10.2016 t.j. pondelok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


26.09.2016

 

    

Podporme projekt Materskej školy Pozdišovce

Vážení občania,

podporme projekt Materskej školy Pozdišovce s názvom:

Pozdišovské PKO - park kultúry a oddychu

O projekte

Hlasovať za projekt môžete kliknutím    

"TU"


26.08.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 30.08.2016 t.j. utorok o 08,30 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


01.07.2016

 

    Organizačná štruktúra

vypracovaná na základe rozhodnutia zamestnávateľa  zo dňa 25.04.2016 o organizačnej zmene v zmysle

ust. § 63 ods 1 pism. b) Zákonníka práce  


27.06.2016

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16 júna 2016  


27.06.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16 júna 2016  


17.06.2016

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

    Dňa 15. júna sa konal  už 11. ročník  Futbalového turnaja žiakov Základných škôl o pohár starostu obce Laškovce. V tomto ročníku sa zúčastnili školy-   ZŠ Vrbnica, ZŠ Šamudovce a  ZŠ s MŠ Žbince. Naše domáce družstvo sa umiestnilo na 1. mieste a tak obhájilo aj minuloročné víťazstvo.

...... foto


10.06.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 16.06.2016 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


05.06.2016

MDD

    Medzinárodný deň detí oslavujeme 1. júna a práve v tento deň sme ho oslavovali aj v našej Základnej škole. Okrem zábavných športových hier bol pre žiakov pripravený aj Juniáles a sladké prekvapenie v podobe balíčkov plných sladkostí. Obecný úrad pripravil tento rok pre žiakov základnej školy ešte jedno veľké prekvapenie - 3. júna sa mohli  povoziť na ozajstných koníkoch - to bolo radosti a zábavy.

..... foto


31.05.2016

 

 

 

 

   Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie

za rok 2015

 

 

 

...... viac


19.05.2016

Deň matiek

     Dňa 15. 5.  2016 o 15. 00 hod. sa v Kultúrnom dome Laškovce zišli  mamičky, babičky,... z našej obce, aby spoločne na malom kultúrnom posedení si pripomenuli a oslávili ich Deň matiek.  V úvode podujatia sa k prítomným mamičkám prihovoril starosta obce Ladislav Janko. O krásny kultúrny zážitok sa postarala folklórna skupina Hatalovčan, ktorá svoje vystúpenie zakončila nádhernou piesňou Mnohaja, blahaja lita – mamičkám a tanečný pár   z tanečnej školy Grácia , ktorý sa predviedol v dvoch blokoch – štandardné tance a latinsko-americké tance.  Každá mamička dostala  sladké prekvapenie (čokoládu)  a nechýbalo  ani malé občerstvenie (kávy, zákusok, ....)

.... foto


10.05.2016

Pozvánka

    

Milé mamičky, Babičky!

 

Pozývame Vás na oslavu pri príležitosti Dňa Matiek, ktoré sa uskutoční dňa 15.5.2016 ( v nedeľu ) o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Laškovciach

 

Tešíme sa na Vás.


06.05.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 09.05.2016 t.j. pondelok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


19.04.2016

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31 marca 2016  


19.04.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31 marca 2016  


24.03.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

    v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2. pism. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že odberné miesto:

 

Laškovce 4 Laškovce, ČOM: 0000399924,

EIC: 24ZVS0000069105R

 

bude v termíne 15. apríl 2016 od 07:30 hod. do 12:30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

...... viac


24.03.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 31.03.2016 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


14.03.2016

 

        Návrh VZN č. 5/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Laškovce 

Prevádzkový poriadok pohrebiska      


14.03.2016

 

        Návrh všeobecne záväzného nariadenia

 č. 4/2016 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni.       


14.03.2016

 

        

      Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Laškovce č. 3/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   

 


14.03.2016

 

        

      Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o

určení školských obvodov   

 


07.03.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

        

Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Laškovce  

 


03.03.2016

 

 

 

     Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície Terénny sociálny pracovník

Pre národný projekt " Terénna sociálna práca 1" konaného dňa 19.2.2016 o 9,oo hod. v kultúrnom dome Laškovce

 

 

...... viac


03.03.2016

 

 

 

     Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník

Pre národný projekt " Terénna sociálna práca 1" konaného dňa 19.2.2016 o 9,oo hod. v kultúrnom dome Laškovce

 

 

...... viac


15.02.2016

 

    Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko - záverečné stanovisko  


12.02.2016

 COOP JEDNOTA Michalovce  spotrebné družstvo - POZVÁNKA

    Dozorný výbor Laškovce Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. 2. 2016 o 16.00 hod. v miestnosti Kultúrneho domu v Laškovciach.


12.02.2016

 Pozvánka

     Prípravný výbor Jednoty Dôchodcov Slovenska v Laškovciach vás pozýva na ustanovujúcu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2016 o 15,00 hod.  v miestnom kultúrnom dome.


10.02.2016

 

     Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach  


20.01.2016

 

     Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14 januára 2016  


20.01.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14 januára 2016  


01.02.2016

Výberové konanie

     Obecný úrad Laškovce, Laškovce 36, 072 01  Laškovce

 

vyhlasuje výberové konanie na

·  jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·         dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19. februára 2016 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v Laškovciach.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov    

...... viac


12.01.2016

Pozvánka

     V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

 

z v o l á v a m 

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 14.01.2016 t.j. štvrtok o 15,00 hod.  v kultúrnom dome v Laškovciach

 

...... viac


07.01.2016

 

 

 

    Laškovčan 2015   

 

 

 


06.01.2016

 

    

    Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15 decembra 2015  


06.01.2016

 

    

 Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5 decembra 2015  


03.01.2016 Novoročný punč

     Nový rok 2016 sme oslávili tradične Novoročným punčom. Dňa 1. januára 2016 o 17.00  hod.  sa zišli občania  našej obce pred Kultúrnym domom, aby si popriali šťastný nový rok a zároveň zohriali novoročným punčom. Aj tento rok nechýbal  novoročný ohňostroj a malé pohostenie vo forme chlebíčkov a jednohubiek.

....... foto


01.01.2016 Asistent osvety zdravia

     O pomoci chudobným Rómom sa veľa hovorí, ale výsledky vidieť zriedka. Jedným z programov, ktorý začína prinášať ovocie, je projekt asistentov zdravotnej osvety. Program je jedinečný v tom, že zamestnáva tých, ktorí problémy v rómskych osadách poznajú najlepšie – miestnych obyvateľov—v našej obci je to Marek Miker. 

A čo vlastne taká práca obnáša? Uvedený asistent plní dve hlavné úlohy. Prvou je zdravotná osveta, ktorú rozširuje v rodinách alebo v školách a siaha od drogových závislostí cez prevenciu pred chorobami až po starostlivosť o deti. Druhou úlohou je spolupráca s lekármi.  Asistent Rómov z osady odprevádza i k lekárovi, pomáha im dostať sa do zdravotníckych zariadení a vybaviť, čo potrebujú. V prípade núdze podáva lieky alebo pomáha s rehabilitáciou pacientov, ktorí nemôžu pravidelne cestovať k lekárovi. V rámci osvety rodinám alebo v školách radí, ako aj bez peňazí eliminovať infekčné ochorenia. Asistenta však využíva aj starosta obce pri informovaní o situácii v osade a prípadnom hľadaní riešenia. 

....... foto


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 © Copyright Igor23 Aktualizované 25. 01. 2019