Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 

 

 Archív 20136.12.2013  
   DODATOK č. DOD/01 - 2013/027/2013-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 3.4.2013.    

25.11.2013  
     Kanalizácia Laškovce 2. stavba 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo vypracovanej podľ ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.    


20.8.2013  
     Dodatok č.1 a č.2 k Municipálnemu úveru Univerzál, Zmluve o úvere č. 22/018/12 zo dňa 24.8.2012  

21.6.2013  
     Kanalizácia Laškovce 1. stavba  

3.6.2013 Deň detí 2013
      1. jún patrí deťom , pretože v tento deň slávime  Deň detí.  Aj v našej obci sa v tento deň   uskutočnila v kultúrnom dome súkromná party pre deti a ich rodičov.  Stretnutie   organizovala rodina Bruňová. Ako na každej party aj tu nechýbala poriadna zábava, súťaže pre detí, občerstvenie  a príjemné posedenie.

1.6.2013 Deň matiek 2013
    Dňa  26. 5. 2013 sa v priestoroch nášho Kultúrneho domu uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V úvode prítomné mamičky pozdravila pani starostka  Gabriela Kaloková v krátkom príhovore. O kultúrny program sa postarali ľudová skupina Kandráčovci, folklórny súbor Železiar a ľudový zabávač Jožko Jožka.  Pozvanie prijala aj poslankyňa NR SR PhDr. Ľubica Rošková a Mgr. Valéria Eľková - starostka obce Markovce.  Každá mamička v závere akcie  dostala sladký darček.

25.4.2013 Oznam !!!
      Vážený občania oznamujeme Vám, že v dňoch    29. a 30. apríla 2013 v čase od 7:00 hod.  do 12:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny od č. d. 15 po 75 a  9.mája 2013 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod taktiež v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny od č. d. 15 po č. d. 75 z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia .

8.4.2013 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
    ZMLUVA O SPOLUPRÁCI – Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach

8.4.2013 Výberové konanie
     Obec Laškovce vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a dve pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

27.3.2013  

K novej jari veľa sily, aby ste dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

Želajú starostka obce, zamestnanci OcÚ a poslanci OZ

22.3.2013 Oznam !!!

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka

Vážený pán primátor, vážený pán starosta,

 

na ZMOS sa obrátil generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska pán Václav Mika so žiadosťou o spoluprácu pri komunikácii s občanmi v súvislosti so zmenou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.   

 

     Vzhľadom na to, že ide o pomoc najmä dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav z platenia úhrad, v mene predsedu ZMOS Jozefa Dvonča sa na Vás obraciam so žiadosťou o súčinnosť pri informovaní na miestnej úrovni o predĺžení termínu na predkladanie požadovaných dokladov do 30.júna 2013 a o možnosti doručovania potrebných dokumentov v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

 

Manuál úhrady   

Čestné vyhlásenie   


17.2.2013 Mariášový turnaj 2013
        Dňa 9. februára  2013   sa v priestoroch  nášho Kultúrneho domu  uskutočnil už 8. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTKY OBCE  LAŠKOVCE.  Mariášový turnaj slávnostne otvorila starostka obce Gabriela Kaloková.  Celkovo sa turnaja zúčastnilo 35 hráčov  z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Hralo sa podľa zaužívaných pravidiel – 5 kôl po 50 minútach. Prvenstvo získal Budiš Milan, druhé miesto obsadil Rimko Ľuboš a tretí skončil Krišo Milan. Najlepším laškovčanom sa stal Krišo Milan.  Všetci hráči  strávili príjemný deň  a svoju vyčerpanú energiu si doplnili  bohatým občerstvením.

Celkové výsledky turnaja nájdete v nasledujúcej tabuľke  


21.1.2013 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
     Zápis do prvého ročníka ZŠ s MŠ Bracovce sa uskutoční  22.januára od 12,00  hod.  v budove základnej školy. Na zápis je potrebné doniesť rodný list a kartičku poistenca dieťaťa a občiansky  preukaz rodiča.  Rodičia prídu na zápis aj s nastávajúcim prváčikom.

   Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ Laškovce sa začne 15.1. 2013 a končí 15.2.2013. Zapísať je potrebné dieťa, ktoré bude mať 6 rokov najneskôr 31.8.2013.  Na zápis je potrebné doniesť rodný list a kartičku poistenca dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.


18.1.2013 Mariášový turnaj 2013
     Obec   LAŠKOVCE Vás pozýva na 8. ročník MARIAŠOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTKY OBCE  LAŠKOVCE, ktorý sa uskutoční dňa 9. 2. 2013 (sobota) v kultúrnom dome.  Prezentácia účastníkov : od 800 do 900 hod. Štartovné : 10,- eur (strava, občerstvenie a ceny).

Pozvánka  


3.1.2013 Novoročný príhovor starostky obce:

Vážení spoluobčania,

 

dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila v tento slávnostný deň nového roka.  

            Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť. Je to aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Či náš život bol v uplynulom roku  naplnený trápením, smútkom a nezdarom, alebo bol dobrý, šťastný a radostný.

            Ja vám vážení občania do nového roka 2013 prajem veľa šťastia,  lásky, hojnosti a radosti. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. A na záver mi dovoľte krátky vinš :

 

   Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli. A zobrať späť skúsme  tie, čo nám utiekli. Nech slza šťastia ligoce sa v oku. Tak žime každý deň v roku. Všetko  krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky vaše plány zdaria.

 

        Šťastný a pokojný celý rok 2013.

 


 

Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 © Copyright Igor23 Aktualizované 25. 01. 2019