Vitajte na oficiálnych stránkach obce Laškovce

 

Aktuality

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Samospráva

Obec

Úradná tabuľa

Evidencia obyvateľstva

Prenesený výkon

Základná škola

Organizácie a združenia

Obecné noviny

Kultúra

Šport

Fotogaléria

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov

Zber odpadov

MAS Duša

Projekty

Otázky občanov

Cirkev

Kontakt


Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Kontakt

Obecný úrad Laškovce

Laškovce  36

072 01  Pozdišovce

Tel: 056/64 722 04
Mobil:  
Email ocu.laskovce@post.sk

Návštevnosť stránky

 

 

 Archív 2012


Prezentácia obce


20.12.2012  

    Laškovské noviny   2012


15.12.2012 Mikuláš

    Starostka obce tento rok pri oslave svätého Mikuláša 6.decembra 2012 privítala v našom kultúrnom dome nielen detí našej Základnej školy a ich rodičov a rodinných príslušníkov, ale pozvanie starostky prijali aj deti a ich vychovávateľky z Detského domova „Rosnička“  v Laškovciach. Všetci   prispeli pekným kultúrnym programom, ktorý bol odmenený veľkým potleskom. Po skončení programu prišiel do sály medzi deti Mikuláš, čert a Snehulienka v nových kostýmoch s plnými košmi balíčkov so sladkosťami. Deti sa tešili, Mikulášovi za darčeky recitovali básničky a poniektorí aj zaspievali pesničky.


30.10.2012 Október „Mesiac úcty k starším“

    28.októbra 2012 starostka obce privítala v kultúrnom dome pozvaných občanov vo veku od 55 rokov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Slávnostné popoludnie pri dobrom jedle a vínku spríjemnil folklórny súbor „Čemerňanka“. Bolo pekné a milé sledovať, ako sa naši seniori aj v pokročilom veku vedia odreagovať a spoločne si zaspievať.


25.10.2012 Sviatok všetkých svätých, dušičky – spomeňme si na ľudí, čo si to zaslúžia

    Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej slovanskej tradície jesenných pohanských sviatkov. Príchod duší zosnulých súvisel aj s blížiacou sa zimou. Je dobre, že si spomíname na tých, čo už nie sú medzi nami. A že si pri tom pripomíname, že ani my tu nebudeme stále. Je to príležitosť myslieť nielen na tých, čo nosíme vo svojom srdci, ale je to aj čas, keď je dobré zamyslieť sa aj nad hlbším zmyslom ľudského života. Nad tým, čo má v našom každodennom naháňaní skutočný význam.


30.9.2012 MISS ROM 2012

    V kultúrnom dome sa dňa 25. septembra 2012 konala akcia „MISS ROM 2012“, na ktorej zabezpečenie obec finančne prispela. Akcia sa konala pod  vedením Petry Michalkovej, štatutárky organizácie PRO SAVORE – PRE VŠETKÝCH. Víťazkou MISS ROM sa stala Eva Gažiová, 1. vicemiss sa stala Anna Mária Michalková a 2. vicemiss Božena Himaľová.


15.8.2012 Rozlúčka so správcom farnosti

    Dňa 8. júla 2012 sa s otcom Mgr. Jánom Lemešom po skončení jeho poslednej bohoslužby v gréckokatolíckom chráme v Laškovciach rozlúčili po ôsmich rokoch jeho pôsobenia v našej  farnosti za veriacich členovia cirkevnej rady. Za obec Laškovce sa s otcom Jánom rozlúčila aj starostka obce.


15.7.2012 Sponzorský dar  a.s. Nafta

    Obec predložila a.s. Nafta projekt na opravu Domu smútku s požiadavkou o finančný príspevok. Na jeho opravu nám a.s. Nafta poskytla čiastku 1500,- EUR, ktorá nám finančne veľmi pomohla zabezpečiť vnútorné vysprávky namoknutých stien, opravu stropu, a hygienickú maľbu všetkých vnútorných priestorov. Taktiež sa  previedli aj vonkajšie vysprávky  a následne oprava fasádnej maľby.  Za poskytnutie finančnej pomoci je a.s. Nafta obec veľmi povďačná.


20.6.2012 Rómsky festival

    V novo zrekonštruovanom kultúrnom dome dňa 21. 4. 2012 zahájila starostka obce  „ Festival rómskych hudobných skupín„ , na ktorom sa zúčastnili hudobné skupiny z deviatich obci, vrátane domácej hudobnej skupiny. Organizátorom festivalu bol Peter Michalko.


6.6.2012 MDD

  Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta 1. júna.  Oslavy tohto krásneho sviatku sa začali v našej základnej škole návštevou pani starostky, ktorá  obdarila deti sladkosťami a zakončil sa Juniálesom pre všetky deti našej obce v priestoroch telocvične základnej školy. Zaujímavosťou je, že do tanca im hrala domáca hudobná skupina s najmladším bubeníkom.


1.6.2012 Deň matiek

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok   naša obec oslávila tento sviatok v nedeľu 27. mája v kultúrnom dome.  O pestrý hudobno-zábavný  program sa postarali ľudová spevácka skupina Ondavčanka zo susednej obce Bánovce nad Ondavou s ľudovou rozprávačkou Ľudkou Ďurčákovou  a domáca rómska tanečná skupina  PROSAVORE.


26.5.2012 Futbalový turnaj

       Dňa 20. mája 2012 sa v našej obci konal futbalový turnaj.  Zúčastnili sa ho štyri futbalové mužstvá. Ceny víťazným družstvám odovzdala starostka obce.


1.5.2012  Stavanie mája

       Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Naša obec začala túto kultúrnu tradíciu „Stavania mája“ minulý rok a pokračovala v nej aj tento rok. Dňa 30. 4. 2012 sme  priestoroch areálu základnej školy slávnostne za spevu ľudových piesni postavili „Laškovský máj“. Nechýbali  chutné koláče   a o kultúrny zážitok sa postarali žiaci našej základnej školy a príjemným  ľudovým spevom  folklórna skupina Harčare z Pozdišoviec.


25.4.2012 Kolaudácia zrekonštruovaného kultúrneho domu

       20. apríla 2012  sa uskutočnila slávnostná kolaudácia   zrekonštruovaného kultúrneho domu.  O slávnostne prestrihnutie pásky požiadala pani starostka Gabriela Kaloková  poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ing.  Emila Ďurovčíka. Pre pozvaných hostí bolo pripravené malé občerstvenie a krátky kultúrny program, v ktorom  sa predstavila domáca rómska tanečná skupina Prosavore a sólisti z Pozdišovskej dedinskej folklórnej skupiny Harčare a Harčarik pod vedením harmonikára Ondreja Nováka.


   
12.3.2012 Voľby do NR SR 2012

   Voľby do NR SR 2012 v okrsku  Laškovce sa uskutočnili 10.marca 2012 v čase
od 7:00 hod. do 22:00 hod. Volebná miestnosť sa nachádzala v sále kultúrneho domu. Počet platných hlasov spolu 201.

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí a obvodov.


22.2.2012 Zima ako sa patrí

    Tento rok nás pani zima obdarila najprv poriadnymi tuhými mrazmi, aké pomaly nepamätajú ani tí skoršie narodení a neskôr poriadnou  snehovou  nádielkou. Pravé  zimné počasie robí určite  radosť deťom a vrásky na čele hlavne šoférom a tým, ktorí sa starajú o to, aby sme sa mohli dostať ráno do práce, aby sme si mohli ísť nakúpiť. No na druhej strane treba povedať, že  pravá zimná atmosféra dokáže človeka aj potešiť  a vytvoriť príjemnú zimnú náladu.


5.1.2012 Novoročný príhovor pani starostky

    Vážení spoluobčania,

      pri príležitosti nového roka vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene poslancov obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote, pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás neťaží nedostatok, nech sa môžeme tešiť zo šťastia a úspechov našich deti.

     Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

     Na záver vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa a hlavne dobrý a úspešný každý deň v roku 2012.

3.1.2012 Laškovské noviny

     Laškovské noviny 2011


Fotogaléria

 

Odkazy

 

 Prima banka

 Polícia 158

 HaZZ 150

 Sociálna poisťovňa

 ÚPSVaR

 Cestovný poriadok

 Obchodný register

 Živnostenský register

 Telefónny zoznam

 

Kalendár

 

 

Počasie

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 © Copyright Igor23 Aktualizované 25. 01. 2019